Những biến động của thị trường bất động sản châu Á ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường bất động sản ở Việt Nam. Chủ để dưới đây tập hợp những thông tin nổi bật về bất động sản các nước châu Á, được chọn lọc từ các trang tin tức nỏi tiếng trên thế giới.