Năm Quý Phạm vi báo cáo Tên báo cáo Nguồn Ngày cập nhật Xem online Tải về
2017 Quý 4 Toàn Quốc Báo cáo thị trường bất động sản quý 4/2017 CafeLand 07/02/2018 download Báo cáo thị trường bất động sản quý 4/2017 download Báo cáo thị trường bất động sản quý 4/2017
2017 Quý 4 Toàn Quốc Báo cáo thị trường Bất động sản Việt Nam năm 2017 Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam 19/01/2018 download Báo cáo thị trường Bất động sản Việt Nam năm 2017 download Báo cáo thị trường Bất động sản Việt Nam năm 2017
2017 Quý 4 TP. Hồ Chí Minh Báo cáo về thị trường văn phòng cho thuê quý 4/2017 TP.HCM Cushman & wakefield 19/01/2018 download Báo cáo về thị trường văn phòng cho thuê quý 4/2017 TP.HCM download Báo cáo về thị trường văn phòng cho thuê quý 4/2017 TP.HCM
2017 Quý 4 Hà Nội Báo cáo thị trường văn phòng cho thuê quý 4/2017 Hà Nội Cushman & wakefield 19/01/2018 download Báo cáo thị trường văn phòng cho thuê quý 4/2017 Hà Nội download Báo cáo thị trường văn phòng cho thuê quý 4/2017 Hà Nội
2017 Quý 4 Hà Nội Savills báo cáo tổng quan thị trường bất động sản Hà Nội Q4/2017 Savills 18/01/2018 download Savills báo cáo tổng quan thị trường bất động sản Hà Nội Q4/2017 download Savills báo cáo tổng quan thị trường bất động sản Hà Nội Q4/2017
2017 Quý 4 TP. Hồ Chí Minh Báo cáo thị trường bất động sản TPHCM quý 4/2017 Savills 18/01/2018 download Báo cáo thị trường bất động sản TPHCM quý 4/2017 download Báo cáo thị trường bất động sản TPHCM quý 4/2017
2017 Quý 4 Toàn Quốc Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam Q4/2017 Jones Lang LaSalle 18/01/2018 download Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam Q4/2017 download Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam Q4/2017
2017 Quý 4 Hà Nội CBRE công bố tiêu điểm quý 4/2017 Hà Nội CBRE 18/01/2018 download CBRE công bố tiêu điểm quý 4/2017 Hà Nội download CBRE công bố tiêu điểm quý 4/2017 Hà Nội
2017 Quý 4 TP. Hồ Chí Minh CBRE công bố tiêu điểm quý 4/2017 thị trường Bất động sản TP. Hồ Chí Minh CBRE 18/01/2018 download CBRE công bố tiêu điểm quý 4/2017  thị trường Bất động sản TP. Hồ Chí Minh download CBRE công bố tiêu điểm quý 4/2017  thị trường Bất động sản TP. Hồ Chí Minh
2017 Quý 3 Hà Nội Báo cáo quý 3/2017 về thị trường mặt bằng bán lẻ Hà Nội Cushman & wakefield 27/10/2017 download Báo cáo quý 3/2017 về thị trường mặt bằng bán lẻ Hà Nội download Báo cáo quý 3/2017 về thị trường mặt bằng bán lẻ Hà Nội
2017 Quý 3 Hà Nội Báo cáo quý 3/2017 về thị trường văn phòng cho thuê Hà Nội Cushman & wakefield 27/10/2017 download Báo cáo quý 3/2017 về thị trường văn phòng cho thuê Hà Nội download Báo cáo quý 3/2017 về thị trường văn phòng cho thuê Hà Nội
2017 Quý 3 TP. Hồ Chí Minh Báo cáo quý 3/2017 về thị trường mặt bằng bán lẻ Tp.HCM Cushman & wakefield 27/10/2017 download Báo cáo quý 3/2017 về thị trường mặt bằng bán lẻ Tp.HCM download Báo cáo quý 3/2017 về thị trường mặt bằng bán lẻ Tp.HCM
2017 Quý 3 TP. Hồ Chí Minh Báo cáo quý 3/2017 về thị trường văn phòng cho thuê Tp.HCM Cushman & wakefield 27/10/2017 download Báo cáo quý 3/2017 về thị trường văn phòng cho thuê Tp.HCM download Báo cáo quý 3/2017 về thị trường văn phòng cho thuê Tp.HCM
2017 Quý 3 Hà Nội Savills báo cáo tổng quan thị trường bất động sản Hà Nội Q3/2017 Savills 13/10/2017 download Savills báo cáo tổng quan thị trường bất động sản Hà Nội Q3/2017 download Savills báo cáo tổng quan thị trường bất động sản Hà Nội Q3/2017
2017 Quý 3 TP. Hồ Chí Minh Báo cáo thị trường bất động sản TPHCM quý 3/2017 Savills 13/10/2017 download Báo cáo thị trường bất động sản TPHCM quý 3/2017 download Báo cáo thị trường bất động sản TPHCM quý 3/2017
2017 Quý 3 Toàn Quốc Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam 02/10/2017 Jones Lang LaSalle 13/10/2017 download Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam 02/10/2017 download Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam 02/10/2017
2017 Quý 3 Toàn Quốc Báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2017 CafeLand 05/10/2017 download Báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2017 download Báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2017
2017 Quý 2 Toàn Quốc Việt Nam điểm sáng cho ngành du lịch và lưu trú Jones Lang LaSalle 07/08/2017 download Việt Nam điểm sáng cho ngành du lịch và lưu trú download Việt Nam điểm sáng cho ngành du lịch và lưu trú
2017 Quý 2 TP. Hồ Chí Minh Báo cáo thị trường nhà Tp.HCM quý 2/2017 Cushman & wakefield 27/07/2017 download Báo cáo thị trường nhà Tp.HCM quý 2/2017 download Báo cáo thị trường nhà Tp.HCM quý 2/2017
2017 Quý 2 Toàn Quốc Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam 28/6/2017 Jones Lang LaSalle 12/07/2017 download Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam 28/6/2017 download Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam 28/6/2017
2017 Quý 2 Hà Nội Savills báo cáo tình tình thị trường bất động sản Hà Nội Q2/2017 Savills 12/07/2017 download Savills báo cáo tình tình thị trường bất động sản Hà Nội Q2/2017 download Savills báo cáo tình tình thị trường bất động sản Hà Nội Q2/2017
2017 Quý 2 Toàn Quốc Báo cáo thị trường bất động sản quý 2/2017 CafeLand 12/07/2017 download Báo cáo thị trường bất động sản quý 2/2017 download Báo cáo thị trường bất động sản quý 2/2017
2017 Quý 2 TP. Hồ Chí Minh Savills báo cáo tình tình thị trường bất động sản TP.HCM Q2/2017 Savills 12/07/2017 download Savills báo cáo tình tình thị trường bất động sản TP.HCM Q2/2017 download Savills báo cáo tình tình thị trường bất động sản TP.HCM Q2/2017
2017 Quý 2 Toàn Quốc Báo cáo thị trường căn hộ tháng 5/2017 CafeLand 17/06/2017 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 5/2017 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 5/2017
2017 Quý 2 Toàn Quốc Báo cáo thị trường căn hộ tháng 4/2017 CafeLand 15/05/2017 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 4/2017 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 4/2017
2017 Quý 1 Đà Nẵng Báo cáo nghiên cứu thị trường Đà Nẵng Q1 2017 Collier International 12/05/2017 download Báo cáo nghiên cứu thị trường Đà Nẵng Q1 2017 download Báo cáo nghiên cứu thị trường Đà Nẵng Q1 2017
2017 Quý 1 Toàn Quốc Báo cáo nghiên cứu thị trường Việt Nam Q1 2017 Collier International 27/04/2017 download Báo cáo nghiên cứu thị trường Việt Nam Q1 2017 download Báo cáo nghiên cứu thị trường Việt Nam Q1 2017
2017 Quý 1 Hà Nội Tổng quan thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2017 Savills 18/04/2017 download Tổng quan thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2017 download Tổng quan thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2017
2017 Quý 1 Hà Nội Báo cáo thị trường văn phòng Hà Nội quý 1/2017 Cushman & wakefield 18/04/2017 download Báo cáo thị trường văn phòng Hà Nội quý 1/2017 download Báo cáo thị trường văn phòng Hà Nội quý 1/2017
2017 Quý 1 TP. Hồ Chí Minh Báo cáo thị trường bất động sản TP.HCM quý 1/2017 Savills 13/04/2017 download Báo cáo thị trường bất động sản TP.HCM quý 1/2017 download Báo cáo thị trường bất động sản TP.HCM quý 1/2017
2016 Quý 4 Toàn Quốc Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam quý 4/2016 Jones Lang LaSalle 10/04/2017 download Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam quý 4/2016 download Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam quý 4/2016
2016 Quý 4 TP. Hồ Chí Minh Báo cáo thị trường quý 4/2016 TP Hồ Chí Minh Savills 10/04/2017 download Báo cáo thị trường quý 4/2016 TP Hồ Chí Minh download Báo cáo thị trường quý 4/2016 TP Hồ Chí Minh
2017 Quý 1 Toàn Quốc Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam qúy 1/2017 Jones Lang LaSalle 10/04/2017 download Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam qúy 1/2017 download Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam qúy 1/2017
2017 Quý 1 TP. Hồ Chí Minh Tổng quan thị trường quý 1/2017 TP.HCM CBRE 10/04/2017 download Tổng quan thị trường quý 1/2017 TP.HCM download Tổng quan thị trường quý 1/2017 TP.HCM
2017 Quý 1 Toàn Quốc Báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2017 CafeLand 10/04/2017 download Báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2017 download Báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2017
2016 Quý 4 Toàn Quốc Báo cáo thị trường bất động sản quý 4/2016 CafeLand 16/01/2017 download Báo cáo thị trường bất động sản quý 4/2016 download Báo cáo thị trường bất động sản quý 4/2016
2016 Quý 4 Toàn Quốc Báo cáo thị trường căn hộ tháng 11 CafeLand 14/12/2016 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 11 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 11
2016 Quý 4 Toàn Quốc Báo cáo thị trường căn hộ tháng 10/2016 CafeLand 11/11/2016 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 10/2016 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 10/2016
2016 Quý 1 Toàn Quốc Báo cáo tình hình thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam nữa đầu năm 2016 Savills 27/10/2016 download Báo cáo tình hình thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam nữa đầu năm 2016 download Báo cáo tình hình thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam nữa đầu năm 2016
2016 Quý 3 Đà Nẵng Báo cáo hoạt động thị trường Đà Nẵng tháng 7/2016 Savills 27/10/2016 download Báo cáo hoạt động thị trường Đà Nẵng tháng 7/2016 download Báo cáo hoạt động thị trường Đà Nẵng tháng 7/2016
2016 Quý 1 TP. Hồ Chí Minh Báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh quý 1/2016 Savills 26/10/2016 download Báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh quý 1/2016 download Báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh quý 1/2016
2016 Quý 1 Hà Nội Báo cáo tình hình thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2016 Savills 26/10/2016 download Báo cáo tình hình thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2016 download Báo cáo tình hình thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2016
2016 Quý 2 Hà Nội Báo cáo tình hình thị trường bất động sản Hà Nội quý 2/2016 Savills 26/10/2016 download Báo cáo tình hình thị trường bất động sản Hà Nội quý 2/2016 download Báo cáo tình hình thị trường bất động sản Hà Nội quý 2/2016
2016 Quý 2 TP. Hồ Chí Minh Báo cáo tình hình thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh quý 2/2016 Savills 26/10/2016 download Báo cáo tình hình thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh quý 2/2016 download Báo cáo tình hình thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh quý 2/2016
2016 Quý 1 Kiên Giang Báo cáo tình hình thị trường bất động sản Phú Quốc quý 1/2016 Savills 26/10/2016 download Báo cáo tình hình thị trường bất động sản Phú Quốc quý 1/2016 download Báo cáo tình hình thị trường bất động sản Phú Quốc quý 1/2016
2016 Quý 2 Toàn Quốc Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam qúy 2/2016 Jones Lang LaSalle 26/10/2016 download Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam qúy 2/2016 download Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam qúy 2/2016
2016 Quý 3 TP. Hồ Chí Minh Báo cáo tình hình thị trường bất động sản quý 3/2016 TP. Hồ Chí Minh Savills 26/10/2016 download Báo cáo tình hình thị trường bất động sản quý 3/2016 TP. Hồ Chí Minh download Báo cáo tình hình thị trường bất động sản quý 3/2016 TP. Hồ Chí Minh
2016 Quý 3 Hà Nội Báo cáo tình hình thị trường bất động sản Hà Nội quý 3/2016 Savills 26/10/2016 download Báo cáo tình hình thị trường bất động sản Hà Nội quý 3/2016 download Báo cáo tình hình thị trường bất động sản Hà Nội quý 3/2016
2016 Quý 3 Đà Nẵng Tổng quan thị trường bất động sản quý 3/2016 Đà Nẵng CBRE 25/10/2016 download Tổng quan thị trường bất động sản quý 3/2016 Đà Nẵng download Tổng quan thị trường bất động sản quý 3/2016 Đà Nẵng
2016 Quý 3 TP. Hồ Chí Minh Báo cáo thị trường quý 3/2016 TP Hồ Chí Minh Cushman & wakefield 25/10/2016 download Báo cáo thị trường quý 3/2016 TP Hồ Chí Minh download Báo cáo thị trường quý 3/2016 TP Hồ Chí Minh
2016 Quý 3 Toàn Quốc Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam quý 3/2016 Jones Lang LaSalle 26/10/2016 download Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam quý 3/2016 download Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam quý 3/2016
2016 Quý 3 Hà Nội Báo cáo thị trường quý 3/2016 Hà Nội Cushman & wakefield 25/10/2016 download Báo cáo thị trường quý 3/2016 Hà Nội download Báo cáo thị trường quý 3/2016 Hà Nội
2016 Quý 3 Toàn Quốc Báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2016 CafeLand 07/10/2016 download Báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2016 download Báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2016
2016 Quý 3 Toàn Quốc Báo cáo thị trường căn hộ tháng 8/2016 CafeLand 09/09/2016 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 8/2016 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 8/2016
2016 Quý 3 Toàn Quốc Báo cáo thị trường căn hộ tháng 7/2016 CafeLand 09/08/2016 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 7/2016 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 7/2016
2016 Quý 2 Toàn Quốc Báo cáo thị trường căn hộ quý 2 CafeLand 07/07/2016 download Báo cáo thị trường căn hộ quý 2 download Báo cáo thị trường căn hộ quý 2
2016 Quý 2 Toàn Quốc Báo cáo thị trường căn hộ tháng 5 CafeLand 11/06/2016 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 5 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 5
2016 Quý 2 Toàn Quốc Báo cáo thị trường căn hộ tháng 4 CafeLand 14/05/2016 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 4 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 4
2016 Quý 1 Toàn Quốc Báo cáo thị trường căn hộ quý 1/2016 CafeLand 02/04/2016 download Báo cáo thị trường căn hộ quý 1/2016 download Báo cáo thị trường căn hộ quý 1/2016
2016 Quý 1 Toàn Quốc Báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2016 Jones Lang LaSalle 31/03/2016 download Báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2016 download Báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2016
2015 Quý 5 Toàn Quốc Báo cáo thị trường bất động sản năm 2015 CafeLand 18/01/2016 download Báo cáo thị trường bất động sản năm 2015 download Báo cáo thị trường bất động sản năm 2015
2015 Quý 4 Toàn Quốc Báo cáo thị trường căn hộ tháng 11 CafeLand 10/12/2015 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 11 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 11
2015 Quý 4 Toàn Quốc Báo cáo thị trường căn hộ tháng 10 CafeLand 07/11/2015 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 10 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 10
2015 Quý 3 Toàn Quốc Báo cáo Thị trường bất động sản Việt Nam quý 3/2015 Jones Lang LaSalle 27/10/2015 download Báo cáo Thị trường bất động sản Việt Nam quý 3/2015 download Báo cáo Thị trường bất động sản Việt Nam quý 3/2015
2015 Quý 3 Hà Nội Báo cáo Thị trường bất động sản Hà Nội quý 3/2015 Savills 22/10/2015 download Báo cáo Thị trường bất động sản Hà Nội quý 3/2015 download Báo cáo Thị trường bất động sản Hà Nội quý 3/2015
2015 Quý 3 TP. Hồ Chí Minh Báo cáo Thị trường bất động sản Tp.HCM quý 3/2015 Savills 17/10/2015 download Báo cáo Thị trường bất động sản Tp.HCM quý 3/2015 download Báo cáo Thị trường bất động sản Tp.HCM quý 3/2015
2015 Quý 3 Toàn Quốc Báo cáo thị trường căn hộ quý 3/2015 CafeLand 09/10/2015 download Báo cáo thị trường căn hộ quý 3/2015 download Báo cáo thị trường căn hộ quý 3/2015
2015 Quý 3 Toàn Quốc Báo cáo thị trường căn hộ tháng 8 CafeLand 10/09/2015 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 8 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 8
2015 Quý 3 Toàn Quốc Báo cáo thị trường căn hộ tháng 7 CafeLand 12/08/2015 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 7 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 7
2015 Quý 2 Toàn Quốc Báo cáo Thị trường bất động sản Việt Nam quý 2/2015 Cushman & wakefield 15/07/2015 download Báo cáo Thị trường bất động sản Việt Nam quý 2/2015 download Báo cáo Thị trường bất động sản Việt Nam quý 2/2015
Báo cáo thị trường bất động sản 2018 - Báo cáo thị trường bất động sản trên toàn quốc năm 2018, luôn cập nhật thường xuyên.