• Báo cáo phân tích

Năm Quý Phạm vi báo cáo Tên báo cáo Nguồn Ngày cập nhật Xem online Tải về
2020 Quý 3 Toàn quốc Bộ Xây dựng công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý III/2020 17/11/2020 download Bộ Xây dựng công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý III/2020 download Bộ Xây dựng công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý III/2020
2020 Quý 2 TP. Hồ Chí Minh CBRE - Tiêu điểm thị trường bất động sản Hồ Chí Minh quý 2/2020 27/07/2020 download CBRE - Tiêu điểm thị trường bất động sản Hồ Chí Minh quý 2/2020 download CBRE - Tiêu điểm thị trường bất động sản Hồ Chí Minh quý 2/2020
2020 Quý 2 TP. Hồ Chí Minh Báo cáo thị trường bất động sản Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2020 27/07/2020 download Báo cáo thị trường bất động sản Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2020 download Báo cáo thị trường bất động sản Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2020
2020 Quý 1 TP. Hồ Chí Minh Tổng quan thị trường bất động sản TP.HCM quý I/2020 CBRE 24/04/2020 download Tổng quan thị trường bất động sản TP.HCM quý I/2020 download Tổng quan thị trường bất động sản TP.HCM quý I/2020
2020 Quý 1 Toàn quốc Tổng quan thị trường bất động sản Việt Nam quý I/2020 Jones Lang LaSalle 24/04/2020 download Tổng quan thị trường bất động sản Việt Nam quý I/2020 download Tổng quan thị trường bất động sản Việt Nam quý I/2020
2020 Quý 1 TP. Hồ Chí Minh Báo cáo thị trường bất động sản Hồ Chí Minh quý 1/2020 Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam 22/04/2020 download Báo cáo thị trường bất động sản Hồ Chí Minh quý 1/2020 download Báo cáo thị trường bất động sản Hồ Chí Minh quý 1/2020
0 Quý 0 Toàn quốc Báo cáo thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam SSI 11/03/2020 download Báo cáo thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam download Báo cáo thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam
0 Quý 0 Toàn quốc Báo cáo kết quả kinh doanh SSI năm 2019 SSI 04/03/2020 download Báo cáo kết quả kinh doanh SSI năm 2019 download Báo cáo kết quả kinh doanh SSI năm 2019
2019 Quý 4 Toàn quốc Báo cáo nghiên cứu thị trường Việt Nam quý 4/2019 Collier International 14/02/2020 download Báo cáo nghiên cứu thị trường Việt Nam quý 4/2019 download Báo cáo nghiên cứu thị trường Việt Nam quý 4/2019
2019 Quý 4 TP. Hồ Chí Minh CBRE - Tiêu điểm thị trường bất động sản Hồ Chí Minh quý 4/2019 CBRE 14/02/2020 download CBRE - Tiêu điểm thị trường bất động sản Hồ Chí Minh quý 4/2019 download CBRE - Tiêu điểm thị trường bất động sản Hồ Chí Minh quý 4/2019
2019 Quý 5 TP. Hồ Chí Minh CBRE - Tiêu điểm thị trường bất động sản Hồ Chí Minh năm 2019 CBRE 14/02/2020 download CBRE - Tiêu điểm thị trường bất động sản Hồ Chí Minh năm 2019 download CBRE - Tiêu điểm thị trường bất động sản Hồ Chí Minh năm 2019
2019 Quý 4 TP. Hồ Chí Minh Savills báo cáo thị trường bất động sản TP.HCM quý 4/2019 Savills 13/01/2020 download Savills báo cáo thị trường bất động sản TP.HCM quý 4/2019 download Savills báo cáo thị trường bất động sản TP.HCM quý 4/2019
2019 Quý 4 Toàn quốc Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam quý 4/2019 Jones Lang LaSalle 13/01/2020 download Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam quý 4/2019 download Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam quý 4/2019
2019 Quý 3 Toàn quốc Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam quý 3/2019 Jones Lang LaSalle 07/10/2019 download Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam quý 3/2019 download Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam quý 3/2019
2019 Quý 2 Đà Nẵng Tổng quan thị trường bất động sản Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2019 CBRE 10/09/2019 download Tổng quan thị trường bất động sản Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2019 download Tổng quan thị trường bất động sản Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2019
2019 Quý 2 Đà Nẵng Savills báo cáo thị trường bất động sản Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2019 Savills 10/09/2019 download Savills báo cáo thị trường bất động sản Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2019 download Savills báo cáo thị trường bất động sản Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2019
2019 Quý 2 Toàn quốc Báo cáo nghiên cứu thị trường Việt Nam quý 2/2019 Collier International 22/08/2019 download Báo cáo nghiên cứu thị trường Việt Nam quý 2/2019 download Báo cáo nghiên cứu thị trường Việt Nam quý 2/2019
2019 Quý 2 Toàn quốc Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam quý 2/2019 Jones Lang LaSalle 22/08/2019 download Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam quý 2/2019 download Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam quý 2/2019
2019 Quý 2 Toàn quốc Savills báo cáo thị trường bất động sản TP.HCM quý 2/2019 Savills 22/08/2019 download Savills báo cáo thị trường bất động sản TP.HCM quý 2/2019 download Savills báo cáo thị trường bất động sản TP.HCM quý 2/2019
2019 Quý 2 TP. Hồ Chí Minh CBRE - Tiêu điểm thị trường bất động sản Hồ Chí Minh quý 2/2019 CBRE 22/08/2019 download CBRE - Tiêu điểm thị trường bất động sản Hồ Chí Minh quý 2/2019 download CBRE - Tiêu điểm thị trường bất động sản Hồ Chí Minh quý 2/2019
2019 Quý 2 Toàn quốc Báo cáo thị trường bất động sản quý 2/2019 CafeLand 15/07/2019 download Báo cáo thị trường bất động sản quý 2/2019 download Báo cáo thị trường bất động sản quý 2/2019
2019 Quý 1 Toàn quốc Báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2019 CafeLand 20/04/2019 download Báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2019 download Báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2019
2019 Quý 1 Toàn quốc Báo cáo tình hình giao dịch bất động sản Quý 1/2019 Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam 17/04/2019 download Báo cáo tình hình giao dịch bất động sản Quý 1/2019 download Báo cáo tình hình giao dịch bất động sản Quý 1/2019
2019 Quý 1 Toàn quốc Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam quý 1/2019 Jones Lang LaSalle 09/04/2019 download Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam quý 1/2019 download Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam quý 1/2019
2019 Quý 1 TP. Hồ Chí Minh Báo cáo thị trường bất động sản Hồ Chí Minh quý 1/2019 Savills 09/04/2019 download Báo cáo thị trường bất động sản Hồ Chí Minh quý 1/2019 download Báo cáo thị trường bất động sản Hồ Chí Minh quý 1/2019
2019 Quý 1 TP. Hà Nội Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2019 Savills 09/04/2019 download Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2019 download Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2019
2018 Quý 4 Toàn quốc Báo cáo tình hình giao dịch bất động sản Việt Nam năm 2018 Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam 22/02/2019 download Báo cáo tình hình giao dịch bất động sản Việt Nam năm 2018 download Báo cáo tình hình giao dịch bất động sản Việt Nam năm 2018
2018 Quý 4 Toàn quốc Thị trường BĐS nghỉ dưỡng: Tổng quan 2018, Triển vọng 2019 Savills 18/02/2019 download Thị trường BĐS nghỉ dưỡng: Tổng quan 2018, Triển vọng 2019 download Thị trường BĐS nghỉ dưỡng: Tổng quan 2018, Triển vọng 2019
2018 Quý 4 TP. Hà Nội Savills báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 4/2018 Savills 18/02/2019 download Savills báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 4/2018 download Savills báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 4/2018
2018 Quý 4 TP. Hồ Chí Minh CBRE - tiêu điểm thị trường bất động sản TP.HCM quý 4/2018 CBRE 16/02/2019 download CBRE - tiêu điểm thị trường bất động sản TP.HCM quý 4/2018 download CBRE - tiêu điểm thị trường bất động sản TP.HCM quý 4/2018
2018 Quý 4 TP. Hồ Chí Minh Tóm tắt thị trường bất động sản TP. HCM quý 4/2018 Jones Lang LaSalle 16/02/2019 download Tóm tắt thị trường bất động sản TP. HCM quý 4/2018 download Tóm tắt thị trường bất động sản TP. HCM quý 4/2018
2018 Quý 4 TP. Hà Nội Tóm tắt thị trường bất động sản Hà Nội quý 4/2018 Jones Lang LaSalle 16/02/2019 download Tóm tắt thị trường bất động sản Hà Nội quý 4/2018 download Tóm tắt thị trường bất động sản Hà Nội quý 4/2018
2018 Quý 4 TP. Hồ Chí Minh Savills báo cáo thị trường bất động sản TP.HCM quý 4/2018 Savills 16/02/2019 download Savills báo cáo thị trường bất động sản TP.HCM quý 4/2018 download Savills báo cáo thị trường bất động sản TP.HCM quý 4/2018
2018 Quý 4 Toàn quốc Báo cáo thị trường bất động sản quý 4/2018 CafeLand 31/01/2019 download Báo cáo thị trường bất động sản quý 4/2018 download Báo cáo thị trường bất động sản quý 4/2018
2018 Quý 3 Toàn quốc Báo cáo nghiên cứu thị trường BĐS Việt Nam Q3 2018 Collier International 08/11/2018 download Báo cáo nghiên cứu thị trường BĐS Việt Nam Q3 2018 download Báo cáo nghiên cứu thị trường BĐS Việt Nam Q3 2018
2018 Quý 3 Toàn quốc Báo cáo thị trường Bất động sản Việt Nam quý 3/2018 Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam 15/10/2018 download Báo cáo thị trường Bất động sản Việt Nam quý 3/2018 download Báo cáo thị trường Bất động sản Việt Nam quý 3/2018
2018 Quý 3 Toàn quốc Báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2018 CafeLand 13/10/2018 download Báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2018 download Báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2018
2018 Quý 3 TP. Hồ Chí Minh Tóm tắt thị trường bất động sản TP.HCM quý 3/2018 Jones Lang LaSalle 13/10/2018 download Tóm tắt thị trường bất động sản TP.HCM quý 3/2018 download Tóm tắt thị trường bất động sản TP.HCM quý 3/2018
2018 Quý 3 TP. Hồ Chí Minh Báo cáo thị trường văn phòng cho thuê quý 3/2018 TP.HCM Cushman & wakefield 12/10/2018 download Báo cáo thị trường văn phòng cho thuê quý 3/2018 TP.HCM download Báo cáo thị trường văn phòng cho thuê quý 3/2018 TP.HCM
2018 Quý 3 TP. Hà Nội Báo cáo thị trường văn phòng cho thuê quý 3/2018 Hà Nội Cushman & wakefield 12/10/2018 download Báo cáo thị trường văn phòng cho thuê quý 3/2018 Hà Nội download Báo cáo thị trường văn phòng cho thuê quý 3/2018 Hà Nội
2018 Quý 3 TP. Hà Nội Báo cáo thị trường văn phòng quý 3/2018 Hà Nội CBRE 12/10/2018 download Báo cáo thị trường văn phòng quý 3/2018 Hà Nội download Báo cáo thị trường văn phòng quý 3/2018 Hà Nội
2018 Quý 3 TP. Hồ Chí Minh CBRE - tiêu điểm thị trường bất động sản TP.HCM quý 3/2018 CBRE 12/10/2018 download CBRE - tiêu điểm thị trường bất động sản TP.HCM quý 3/2018 download CBRE - tiêu điểm thị trường bất động sản TP.HCM quý 3/2018
2018 Quý 3 TP. Hà Nội Savills báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 3/2018 Savills 12/10/2018 download Savills báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 3/2018 download Savills báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 3/2018
2018 Quý 3 TP. Hồ Chí Minh Savills báo cáo thị trường bất động sản TPHCM quý 3/2018 Savills 12/10/2018 download Savills báo cáo thị trường bất động sản TPHCM quý 3/2018 download Savills báo cáo thị trường bất động sản TPHCM quý 3/2018
2018 Quý 2 TP. Hà Nội Báo cáo quý 2/2018 về thị trường mặt bằng bán lẻ Hà Nội Cushman & wakefield 03/08/2018 download Báo cáo quý 2/2018 về thị trường mặt bằng bán lẻ Hà Nội download Báo cáo quý 2/2018 về thị trường mặt bằng bán lẻ Hà Nội
2018 Quý 2 TP. Hồ Chí Minh Báo cáo quý 2/2018 về thị trường mặt bằng bán lẻ Tp.HCM Cushman & wakefield 03/08/2018 download Báo cáo quý 2/2018 về thị trường mặt bằng bán lẻ Tp.HCM download Báo cáo quý 2/2018 về thị trường mặt bằng bán lẻ Tp.HCM
2018 Quý 2 TP. Hồ Chí Minh Báo cáo thị trường bất động sản khu công nghiệp Tp.HCM Quý 2/2018 Cushman & wakefield 02/08/2018 download Báo cáo thị trường bất động sản khu công nghiệp Tp.HCM Quý 2/2018 download Báo cáo thị trường bất động sản khu công nghiệp Tp.HCM Quý 2/2018
2018 Quý 2 TP. Hà Nội Báo cáo thị trường bất động sản khu công nghiệp Hà Nội Quý 2/2018 Cushman & wakefield 02/08/2018 download Báo cáo thị trường bất động sản khu công nghiệp Hà Nội Quý 2/2018 download Báo cáo thị trường bất động sản khu công nghiệp Hà Nội Quý 2/2018
2018 Quý 2 TP. Hồ Chí Minh Savills báo cáo thị trường bất động sản TPHCM quý 2/2018 Savills 18/07/2018 download Savills báo cáo thị trường bất động sản TPHCM quý 2/2018 download Savills báo cáo thị trường bất động sản TPHCM quý 2/2018
2018 Quý 2 TP. Hà Nội Savills báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 2/2018 Savills 18/07/2018 download Savills báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 2/2018 download Savills báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 2/2018
2018 Quý 2 TP. Hà Nội CBRE - tiêu điểm thị trường bất động sản Hà Nội quý 2/2018 CBRE 18/07/2018 download CBRE - tiêu điểm thị trường bất động sản Hà Nội quý 2/2018 download CBRE - tiêu điểm thị trường bất động sản Hà Nội quý 2/2018
2018 Quý 2 TP. Hồ Chí Minh CBRE - tiêu điểm thị trường bất động sản TP.HCM quý 2/2018 CBRE 18/07/2018 download CBRE - tiêu điểm thị trường bất động sản TP.HCM quý 2/2018 download CBRE - tiêu điểm thị trường bất động sản TP.HCM quý 2/2018
2018 Quý 2 TP. Hà Nội Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 2/2018 Jones Lang LaSalle 18/07/2018 download Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 2/2018 download Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 2/2018
2018 Quý 2 TP. Hồ Chí Minh Báo cáo thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh quý 2/2018 Jones Lang LaSalle 18/07/2018 download Báo cáo thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh quý 2/2018 download Báo cáo thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh quý 2/2018
2018 Quý 2 Toàn quốc Báo cáo tình hình giao dịch BĐS Việt Nam quý 2 và 6 tháng đầu năm 2018 Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam 18/07/2018 download Báo cáo tình hình giao dịch BĐS Việt Nam quý 2 và 6 tháng đầu năm 2018 download Báo cáo tình hình giao dịch BĐS Việt Nam quý 2 và 6 tháng đầu năm 2018
2018 Quý 2 Toàn quốc Báo cáo thị trường bất động sản quý 2/2018 CafeLand 14/07/2018 download Báo cáo thị trường bất động sản quý 2/2018 download Báo cáo thị trường bất động sản quý 2/2018
2018 Quý 1 Toàn quốc Báo cáo tình hình giao dịch Bất động sản Quý 1/2018 Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam 15/05/2018 download Báo cáo tình hình giao dịch Bất động sản Quý 1/2018 download Báo cáo tình hình giao dịch Bất động sản Quý 1/2018
2018 Quý 1 Đà Nẵng Báo cáo tình hình thị trường bất động sản Đà Nẵng quý 1/2018 Savills 26/04/2018 download Báo cáo tình hình thị trường bất động sản Đà Nẵng quý 1/2018 download Báo cáo tình hình thị trường bất động sản Đà Nẵng quý 1/2018
2018 Quý 1 TP. Hồ Chí Minh Báo cáo thị trường văn phòng cho thuê quý 1/2018 TP.HCM Cushman & wakefield 26/04/2018 download Báo cáo thị trường văn phòng cho thuê quý 1/2018 TP.HCM download Báo cáo thị trường văn phòng cho thuê quý 1/2018 TP.HCM
2018 Quý 1 TP. Hà Nội Báo cáo thị trường văn phòng cho thuê quý 1/2018 Hà Nội Cushman & wakefield 26/04/2018 download Báo cáo thị trường văn phòng cho thuê quý 1/2018 Hà Nội download Báo cáo thị trường văn phòng cho thuê quý 1/2018 Hà Nội
2018 Quý 1 TP. Hà Nội Savills báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2018 Savills 26/04/2018 download Savills báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2018 download Savills báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2018
2018 Quý 1 TP. Hồ Chí Minh Savills báo cáo thị trường bất động sản TPHCM quý 1/2018 Savills 26/04/2018 download Savills báo cáo thị trường bất động sản TPHCM quý 1/2018 download Savills báo cáo thị trường bất động sản TPHCM quý 1/2018
2018 Quý 1 Toàn quốc Báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2018 CafeLand 20/04/2018 download Báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2018 download Báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2018
2018 Quý 1 TP. Hà Nội Báo báo nghiên cứu thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2018 Jones Lang LaSalle 11/04/2018 download Báo báo nghiên cứu thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2018 download Báo báo nghiên cứu thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2018
2018 Quý 1 TP. Hồ Chí Minh Báo báo nghiên cứu thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh quý 1/2018 Jones Lang LaSalle 11/04/2018 download Báo báo nghiên cứu thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh quý 1/2018 download Báo báo nghiên cứu thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh quý 1/2018
2018 Quý 1 TP. Hà Nội CBRE - tiêu điểm thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2018 CBRE 11/04/2018 download CBRE - tiêu điểm thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2018 download CBRE - tiêu điểm thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2018
2018 Quý 1 TP. Hồ Chí Minh CBRE - tiêu điểm thị trường bất động sản TP.HCM quý 1/2018 CBRE 11/04/2018 download CBRE - tiêu điểm thị trường bất động sản TP.HCM quý 1/2018 download CBRE - tiêu điểm thị trường bất động sản TP.HCM quý 1/2018
2018 Quý 1 Toàn quốc Tác động kinh tế và phân bổ thu nhập của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương: Trường hợp của Việt Nam Ngân hàng Thế giới 10/03/2018 download Tác động kinh tế và phân bổ thu nhập của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương: Trường hợp của Việt Nam download Tác động kinh tế và phân bổ thu nhập của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương: Trường hợp của Việt Nam
2017 Quý 4 Toàn quốc Báo cáo thị trường bất động sản quý 4/2017 CafeLand 07/02/2018 download Báo cáo thị trường bất động sản quý 4/2017 download Báo cáo thị trường bất động sản quý 4/2017
2017 Quý 4 Toàn quốc Báo cáo thị trường Bất động sản Việt Nam năm 2017 Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam 19/01/2018 download Báo cáo thị trường Bất động sản Việt Nam năm 2017 download Báo cáo thị trường Bất động sản Việt Nam năm 2017