• Văn bản pháp luật

STT Tên văn bản Tập tin tải về
1 Thông tư 19/2023/TT-NHNN về giám sát tiêu hủy tiền của NHNN Thông tư 19/2023/TT-NHNN về giám sát tiêu hủy tiền của NHNN
2 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BQP quy định và hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ trong Bộ Quốc phòng. Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BQP quy định và hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ trong Bộ Quốc phòng.
3 Quyết định 09/2022/QĐ-UBND tỉnh Nam Định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất Quyết định 09/2022/QĐ-UBND tỉnh Nam Định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất
4 Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND tỉnh Bình Định về diện tích đất tối thiểu được tách thửa Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND tỉnh Bình Định về diện tích đất tối thiểu được tách thửa
5 Quyết định 28/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh về điều kiện tách thửa, hợp thửa đất tại Khánh Hòa Quyết định 28/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh về điều kiện tách thửa, hợp thửa đất tại Khánh Hòa
6 Quyết định 31/2023/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung luật Đất đai tại Hà Tĩnh Quyết định 31/2023/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung luật Đất đai tại Hà Tĩnh
7 Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND quy định điều kiện, diện tích tách thửa đất Bắc Kạn Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND quy định điều kiện, diện tích tách thửa đất Bắc Kạn
8 Quyết định 15/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Quyết định 15/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
9 Quyết định 10/2022/QĐ-UBND tỉnh Hòa Bình sửa đổi, bổ sung một số quy định ban hành kèm theo các quyết định cảu UBND tỉnh thuộc lĩnh vực đất đai Quyết định 10/2022/QĐ-UBND tỉnh Hòa Bình sửa đổi, bổ sung một số quy định ban hành kèm theo các quyết định cảu UBND tỉnh thuộc lĩnh vực đất đai
10 Quyết định 16/2023/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung QĐ 04/2022/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, tách thửa, hợp thửa đất đối với các loại đất, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Quyết định 16/2023/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung QĐ 04/2022/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, tách thửa, hợp thửa đất đối với các loại đất, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
11 Quyết định 04/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 về hạn mức giao đất, diện tích tách thửa, hợp thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Quyết định 04/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 về hạn mức giao đất, diện tích tách thửa, hợp thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
12 Quyết định 22/2023/QĐ-TTg tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù Quyết định 22/2023/QĐ-TTg tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù
13 Quyết định 39/2021/QĐ-UBND về diện tích tách thửa đối với đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Quyết định 39/2021/QĐ-UBND về diện tích tách thửa đối với đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
14 Quyết định số 85/2014/QD-UBND: Quy định về diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Quyết định số 85/2014/QD-UBND: Quy định về diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
15 Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND: Quy định điều kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND: Quy định điều kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
16 Quyết định 30/2021/QĐ-UBND Quảng Trị quy định điều kiện tách thửa, diện tích tối thiểu tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Quyết định 30/2021/QĐ-UBND Quảng Trị quy định điều kiện tách thửa, diện tích tối thiểu tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
17 Quyết định 37/2023/QĐ-UBND TP.HCM rà soát danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý Quyết định 37/2023/QĐ-UBND TP.HCM rà soát danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý
18 Quyết định 7785/QĐ-TLĐ 2023 sửa đổi Quyết định 6696/QĐ-TLĐ ngày 16/01/2023 Quyết định 7785/QĐ-TLĐ 2023 sửa đổi Quyết định 6696/QĐ-TLĐ ngày 16/01/2023
19 Thông tư số 10/2023/TT-NHNN: Ngưng hiệu lực thi hành một số nội dung của Thông tư số 06/2023/TT-NHNN ngày 28/6/2023 Thông tư số 10/2023/TT-NHNN: Ngưng hiệu lực thi hành một số nội dung của Thông tư số 06/2023/TT-NHNN ngày 28/6/2023
20 Thông tư số 06/2023/TT-NHNN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng Thông tư số 06/2023/TT-NHNN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng
21 Quyết định 08/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 1394/2015/QĐ-UBND Hải Phòng về hạn mức giao đất, diện tích tách thửa  Quyết định 08/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 1394/2015/QĐ-UBND Hải Phòng về hạn mức giao đất, diện tích tách thửa 
22 Quyết định 28/2021/QĐ-UBND Tiền Giang sửa đổi Quyết định 08/2020/QĐ-UBND về diện tích tối thiểu tách thửa Quyết định 28/2021/QĐ-UBND Tiền Giang sửa đổi Quyết định 08/2020/QĐ-UBND về diện tích tối thiểu tách thửa
23 Quyết định 19/2023/QĐ-UBND tỉnh An Giang: Quy định về các định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang Quyết định 19/2023/QĐ-UBND tỉnh An Giang: Quy định về các định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang
24 Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND: Quy định vệ điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND: Quy định vệ điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
25 Thông tư 08/2023/TT-NHNN: Quy định về điều kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh Thông tư 08/2023/TT-NHNN: Quy định về điều kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh
26 Thông tư 43/2023/TT-BTC sửa đổi Thông tư về nộp, xuất trình và khai thông tin về đăng ký sổ hộ khẩu Thông tư 43/2023/TT-BTC sửa đổi Thông tư về nộp, xuất trình và khai thông tin về đăng ký sổ hộ khẩu
27 Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND TP.HCM phí thẩm định hồ sơ cấp GCN quyền sử dụng đất Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND TP.HCM phí thẩm định hồ sơ cấp GCN quyền sử dụng đất
28 Dự thảo Luật Bảo hiểm Xã hội (sửa đổi) Dự thảo Luật Bảo hiểm Xã hội (sửa đổi)
29 Chỉ thị 05/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia Chỉ thị 05/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
30 Thông tư 02/2023/TT-BTC về quản lý, sử dụng đất trồng lúa Thông tư 02/2023/TT-BTC về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
31 Thông tư 18/2022/TT-NHNN về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng Thông tư 18/2022/TT-NHNN về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng
32 Quyết định số 4135/QĐ-UBND về 35 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai Hà Nội Quyết định số 4135/QĐ-UBND về 35 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai Hà Nội
33 Nghị định 90/2022/NĐ-CP quản lý, sử dụng nhà, đất để phục vụ đối ngoại của Nhà nước Nghị định 90/2022/NĐ-CP quản lý, sử dụng nhà, đất để phục vụ đối ngoại của Nhà nước
34 Thông tư 11/2022/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng Thông tư 11/2022/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng
35 Quyết định 02/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp...do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Quyết định 02/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp...do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
36 Quyết định 1550/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2022 Quyết định 1550/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2022
37 Quyết định 55/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Giang Quyết định 55/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
38 Quyết định 5474/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Quyết định 5474/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
39 Quyết định 37/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất; một số nội dung cụ thể về thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Quyết định 37/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất; một số nội dung cụ thể về thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
40 Quyết định 01/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích đất để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Quyết định 01/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích đất để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
41 Quyết định 52/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 để làm cơ sở xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Long An Quyết định 52/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 để làm cơ sở xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Long An
42 Quyết định 33/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất ...trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Quyết định 33/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất ...trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
43 Quyết định 5289/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành "Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội" Quyết định 5289/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành "Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội"
44 Quyết định 2161/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 Quyết định 2161/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
45 Quyết định 5153/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc duyệt Quy hoạch sử sụng đất đến năm 2030 huyện Ba Vì Quyết định 5153/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc duyệt Quy hoạch sử sụng đất đến năm 2030 huyện Ba Vì
46 Quyết định 5154/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc duyệt Quy hoạch sử sụng đất đến năm 2030 huyện Hoài Đức Quyết định 5154/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc duyệt Quy hoạch sử sụng đất đến năm 2030 huyện Hoài Đức
47 Quyết định 5163/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc duyệt Quy hoạch sử sụng đất đến năm 2030 huyện Quốc Oai Quyết định 5163/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc duyệt Quy hoạch sử sụng đất đến năm 2030 huyện Quốc Oai
48 Quyết định 5162/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc duyệt Quy hoạch sử sụng đất đến năm 2030 huyện Gia Lâm Quyết định 5162/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc duyệt Quy hoạch sử sụng đất đến năm 2030 huyện Gia Lâm
49 Quyết định 5167/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc duyệt Quy hoạch sử sụng đất đến năm 2030 huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội Quyết định 5167/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc duyệt Quy hoạch sử sụng đất đến năm 2030 huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
50 Quyết định 5165/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc duyệt Quy hoạch sử sụng đất đến năm 2030 huyện Phúc Thọ Quyết định 5165/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc duyệt Quy hoạch sử sụng đất đến năm 2030 huyện Phúc Thọ
51 Quyết định 5166/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc duyệt Quy hoạch sử sụng đất đến năm 2030 huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội Quyết định 5166/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc duyệt Quy hoạch sử sụng đất đến năm 2030 huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
52 Quyết định 5164/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc duyệt Quy hoạch sử sụng đất đến năm 2030 huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội Quyết định 5164/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc duyệt Quy hoạch sử sụng đất đến năm 2030 huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
53 Quyết định 5182/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc duyệt Quy hoạch sử sụng đất đến năm 2030 huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội Quyết định 5182/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc duyệt Quy hoạch sử sụng đất đến năm 2030 huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội
54 Quyết định 70/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Quyết định 70/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
55 Quyết định 39/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định về tạo quỹ đất sạch để khai thác, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre Quyết định 39/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định về tạo quỹ đất sạch để khai thác, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre
56 Quyết định 41/2021/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hải Phòng về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng năm 2021 Quyết định 41/2021/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hải Phòng về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng năm 2021
57 Quyết định 5019/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 Quyết định 5019/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
58 Quyết định 42/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam về trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam Quyết định 42/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam về trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam
59 Thông tư 20/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội Thông tư 20/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội
60 Nghị định 101/2021/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Nghị định 101/2021/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
61 Quyết định 1039/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng Quyết định 1039/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng
62 Quyết định 22/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định điều kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa, diện tích đất tối thiểu được tách thửa... cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Quyết định 22/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định điều kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa, diện tích đất tối thiểu được tách thửa... cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
63 Công văn 4453/UBND-NC của UBND tỉnh Bắc Giang về việc tra mã QR trên căn cước công dân và địa chỉ thường trú khi thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai, tài sản gắn liền với đất Công văn 4453/UBND-NC của UBND tỉnh Bắc Giang về việc tra mã QR trên căn cước công dân và địa chỉ thường trú khi thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai, tài sản gắn liền với đất
64 Quyết định 22/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định cơ chế tài chính thực hiện dự án khu tái định cư do nhà đầu tư dự án có sử dụng đất tự nguyện ứng trước kinh phí để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Quyết định 22/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định cơ chế tài chính thực hiện dự án khu tái định cư do nhà đầu tư dự án có sử dụng đất tự nguyện ứng trước kinh phí để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
65 Quyết định 1732/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) Quyết định 1732/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
66 Quyết định 40/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu được tách thửa đất và điều kiện tách thửa, hợp thửa đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Quyết định 40/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu được tách thửa đất và điều kiện tách thửa, hợp thửa đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
67 Quyết định 3260/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, Thành phố Sầm Sơn Quyết định 3260/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, Thành phố Sầm Sơn
68 Quyết định 1443/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) Quyết định 1443/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025)
69 Quyết định 21/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định điều kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Quyết định 21/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định điều kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
70 Quyết định 22/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng về Quy định phân cấp thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình... Quyết định 22/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng về Quy định phân cấp thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình...