Bảng giá thép mới nhất

STT Thương hiệu Loại sản phẩm
    Thép cuộn D6, D8-CB240 Thép thanh vằn D10 CB300 Thép thanh vằn D12 CB300
    Triệu đồng/tấn
1 Hòa Phát miền Nam 17,25 17,71 17,51
  Hòa Phát miền Bắc 17,25 17,81 17,66
  Hòa Phát miền Trung 17,2 17,71 17,51

Bảng giá xi măng mới nhất

STT Thương hiệu Loại sản phẩm
    Xi măng PCB40
(Xi măng Pooclăng hỗn hợp)
Xi măng xây tô Xi măng đa dụng Bền Sun Phát PCB40-MS Dùng cho công trình ven biển
    Triệu đồng/tấn
1 Vicem Hà Tiên 1,67 1,41 1,65 1,67

Bảng giá gạch không nung mới nhất

STT Loại sản phẩm Đơn vị Giá
1 Gạch bê tông 40 x 80 x 180 đồng/viên                        1,110
2 Gạch bê tông 80 x 80 x 180 đồng/viên                        1,300
  Nguồn: Sở Xây dựng TP.HCM

Bảng giá sơn nước mới nhất

STT Thương hiệu Loại sản phẩm
    Sơn nội thất (25kg) Sơn ngoại thất (25kg) Sơn chống nóng (20kg) Sơn lót nội thất (25kg) Sơn lót ngoại thất (25kg)
    Đồng/thùng  
1 Sơn KOVA 1,411,000 2,560,909 2,106,363 1,285,363 2,035,273

Bảng giá đá mới nhất

STT Loại sản phẩm Đơn vị Giá
1 Đá 1 x 2 đồng/tấn 148,000
2 Đá 4 x 6 đồng/tấn 115,000
3 Đá 1 x 1 đồng/tấn 180,000
  Nguồn: Sở Xây dựng TP.HCM

Bảng giá cát xây dựng mới nhất

STT Loại sản phẩm Đơn vị Giá
1 Cát nghiền cho
bê tông và vữa
( Cát nghiền
từ đá xanh)
đồng/m3 125,000
2 Cát xây tô đồng/m3 272,727
3 Cát san lấp đồng/m3 230,000
4 Cát bê tông đồng/m3 336,363
  Nguồn: Sở Xây dựng TP.HCM
  • Bảng giá VLXD

Xem theo ngày
Tham gia cộng đồng môi giới Việt Nam

Bảng giá VLXD