STT Tên văn bản Tập tin tải về
1 Bảng giá đất tỉnh Bình Dương năm 2017 Bảng giá đất tỉnh Bình Dương năm 2017
2 Bảng giá đất Đà Nẵng năm 2017 Bảng giá đất Đà Nẵng năm 2017
3 Bảng giá đất Tuyên Quang năm 2015 Bảng giá đất Tuyên Quang năm 2015
4 Bảng giá đất Hà Giang năm 2015 Bảng giá đất Hà Giang năm 2015
5 Bảng giá đất Quảng Ninh năm 2015 Bảng giá đất Quảng Ninh năm 2015
6 Bảng giá đất huyện Bát Xát Lào Cai năm 2015 Bảng giá đất huyện Bát Xát Lào Cai năm 2015
7 Bảng giá đất huyện Si Ma Cai Lào Cai năm 2015 Bảng giá đất huyện Si Ma Cai Lào Cai năm 2015
8 Bảng giá đất huyện Văn Bàn Lào Cai năm 2015 Bảng giá đất huyện Văn Bàn Lào Cai năm 2015
9 Bảng giá đất huyện Sa Pa Lào Cai năm 2015 Bảng giá đất huyện Sa Pa Lào Cai năm 2015
10 Bảng giá đất huyện Mường Khương Lào Cai năm 2015 Bảng giá đất huyện Mường Khương Lào Cai năm 2015
11 Bảng giá đất huyện Bảo Yên Lào Cai năm 2015 Bảng giá đất huyện Bảo Yên Lào Cai năm 2015
12 Bảng giá đất huyện Bảo Thắng Lào Cai năm 2015 Bảng giá đất huyện Bảo Thắng Lào Cai năm 2015
13 Bảng giá đất huyện Bắc Hà Lào Cai năm 2015 Bảng giá đất huyện Bắc Hà Lào Cai năm 2015
14 Bảng giá đất Lào Cai năm 2015 Bảng giá đất Lào Cai năm 2015
15 Bảng giá đất Hòa Bình năm 2015 (bảng giá kèm theo) Bảng giá đất Hòa Bình năm 2015 (bảng giá kèm theo)
16 Bảng giá đất Hòa Bình năm 2015 (quyết định) Bảng giá đất Hòa Bình năm 2015 (quyết định)
17 Bảng giá đất Sơn La năm 2015 Bảng giá đất Sơn La năm 2015
18 Bảng giá đất Điện Biên năm 2015 Bảng giá đất Điện Biên năm 2015
19 Bảng giá đất thành phố Yên Bái năm 2015 Bảng giá đất thành phố Yên Bái năm 2015
20 Bảng giá đất các KCN Yên Bái năm 2015 Bảng giá đất các KCN Yên Bái năm 2015
21 Bảng giá đất huyện Lục Yên Yên Bái năm 2015 Bảng giá đất huyện Lục Yên Yên Bái năm 2015
22 Bảng giá đất huyện Yên Bình Yên Bái năm 2015 Bảng giá đất huyện Yên Bình Yên Bái năm 2015
23 Bảng giá đất huyện Trấn Yên Yên Bái năm 2015 Bảng giá đất huyện Trấn Yên Yên Bái năm 2015
24 Bảng giá đất huyện Văn Yên Yên Bái năm 2015 Bảng giá đất huyện Văn Yên Yên Bái năm 2015
25 Bảng giá đất huyện Văn Chấn Yên Bái năm 2015 Bảng giá đất huyện Văn Chấn Yên Bái năm 2015
26 Bảng giá đất huyện Trạm Tấu Yên Bái năm 2015 Bảng giá đất huyện Trạm Tấu Yên Bái năm 2015
27 Bảng giá đất huyện Mù Cang Chải Yên Bái năm 2015 Bảng giá đất huyện Mù Cang Chải Yên Bái năm 2015
28 Bảng giá đất TX. Nghĩa Lộ Yên Bái năm 2015 Bảng giá đất TX. Nghĩa Lộ Yên Bái năm 2015
29 Bảng giá đất Yên Bái năm 2015 (đất nông nghiệp) Bảng giá đất Yên Bái năm 2015 (đất nông nghiệp)
30 Bảng giá đất Yên Bái năm 2015 (quyết định) Bảng giá đất Yên Bái năm 2015 (quyết định)
31 Bảng giá đất Lai Châu năm 2015 Bảng giá đất Lai Châu năm 2015
32 Bảng giá đất Nam Định năm 2015 Bảng giá đất Nam Định năm 2015
33 Bảng giá đất Thái Bình năm 2015 Bảng giá đất Thái Bình năm 2015
34 Bảng giá đất Hưng Yên năm 2015 Bảng giá đất Hưng Yên năm 2015
35 Bảng giá đất Bắc Ninh năm 2015 Bảng giá đất Bắc Ninh năm 2015
36 Bảng giá đất Bắc Giang năm 2015 (phần 2) Bảng giá đất Bắc Giang năm 2015 (phần 2)
37 Bảng giá đất Bắc Giang năm 2015 (phần 1) Bảng giá đất Bắc Giang năm 2015 (phần 1)
38 Bảng giá đất Hải Dương năm 2015 Bảng giá đất Hải Dương năm 2015
39 Bảng giá đất Vĩnh Phúc năm 2015 Bảng giá đất Vĩnh Phúc năm 2015
40 Bảng giá đất Thái Nguyên năm 2015 Bảng giá đất Thái Nguyên năm 2015
41 Bảng giá đất Lạng Sơn năm 2015 Bảng giá đất Lạng Sơn năm 2015
42 Bảng giá đất Bắc Kạn năm 2015 Bảng giá đất Bắc Kạn năm 2015
43 Bảng giá đất Tp. Cao Bằng năm 2015 Bảng giá đất Tp. Cao Bằng năm 2015
44 Bảng giá đất huyện Trà Lĩnh Cao Bằng năm 2015 Bảng giá đất huyện Trà Lĩnh Cao Bằng năm 2015
45 Bảng giá đất huyện Thông Nông Cao Bằng năm 2015 Bảng giá đất huyện Thông Nông Cao Bằng năm 2015
46 Bảng giá đất huyện Thạch An Cao Bằng năm 2015 Bảng giá đất huyện Thạch An Cao Bằng năm 2015
47 Bảng giá đất huyện Quảng Uyên Cao Bằng năm 2015 Bảng giá đất huyện Quảng Uyên Cao Bằng năm 2015
48 Bảng giá đất huyện Phục Hòa Cao Bằng năm 2015 Bảng giá đất huyện Phục Hòa Cao Bằng năm 2015
49 Bảng giá đất huyện Nguyên Bình Cao Bằng năm 2015 Bảng giá đất huyện Nguyên Bình Cao Bằng năm 2015
50 Bảng giá đất huyện Hòa An Cao Bằng năm 2015 Bảng giá đất huyện Hòa An Cao Bằng năm 2015
51 Bảng giá đất huyện Hà Quảng Cao Bằng năm 2015 Bảng giá đất huyện Hà Quảng Cao Bằng năm 2015
52 Bảng giá đất huyện Hạ Lang Cao Bằng năm 2015 Bảng giá đất huyện Hạ Lang Cao Bằng năm 2015
53 Bảng giá đất huyện Bảo Lâm Cao Bằng năm 2015 Bảng giá đất huyện Bảo Lâm Cao Bằng năm 2015
54 Bảng giá đất huyện Bảo Lạc Cao Bằng năm 2015 Bảng giá đất huyện Bảo Lạc Cao Bằng năm 2015
55 Bảng giá đất Cao Bằng năm 2015 (PL phân loại xã) Bảng giá đất Cao Bằng năm 2015 (PL phân loại xã)
56 Bảng giá đất Cao Bằng năm 2015 (quyết định) Bảng giá đất Cao Bằng năm 2015 (quyết định)
57 Bảng giá đất Nghệ An năm 2015 Bảng giá đất Nghệ An năm 2015
58 Bảng giá đất Quảng Trị năm 2015 Bảng giá đất Quảng Trị năm 2015
59 Bảng giá đất Quảng Bình năm 2015 Bảng giá đất Quảng Bình năm 2015
60 Bảng giá đất Thanh Hóa năm 2015 Bảng giá đất Thanh Hóa năm 2015
61 Bảng giá đất Đắk Nông năm 2015 Bảng giá đất Đắk Nông năm 2015
62 Bảng giá đất TP. Pleiku Gia Lai năm 2015 Bảng giá đất TP. Pleiku Gia Lai năm 2015
63 Bảng giá đất Thị xã Ayun Pa Gia Lai năm 2015 Bảng giá đất Thị xã Ayun Pa Gia Lai năm 2015
64 Bảng giá đất Thị xã An Khê Gia Lai năm 2015 Bảng giá đất Thị xã An Khê  Gia Lai năm 2015
65 Bảng giá đất huyện Krông Pa Gia Lai năm 2015 Bảng giá đất huyện Krông Pa Gia Lai năm 2015
66 Bảng giá đất huyện Kông Chro Gia Lai năm 2015 Bảng giá đất huyện Kông Chro Gia Lai năm 2015
67 Bảng giá đất huyện KBang Gia Lai năm 2015 Bảng giá đất huyện KBang Gia Lai năm 2015
68 Bảng giá đất huyện Ia Pa Gia Lai năm 2015 Bảng giá đất huyện Ia Pa Gia Lai năm 2015
69 Bảng giá đất huyện Ia Grai Gia Lai năm 2015 Bảng giá đất huyện Ia Grai Gia Lai năm 2015
70 Bảng giá đất huyện Đức Cơ Gia Lai năm 2015 Bảng giá đất huyện Đức Cơ Gia Lai năm 2015
Bảng giá đất, bất động sản, 2016 - CafeLand.Vn. Bảng giá đất các tỉnh, huyện, thành phố trên khắp cả nước, luôn được cập nhật.