STT Tên văn bản Tập tin tải về
1 Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai
2 Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai
3 Biên bản bàn giao tài sản Biên bản bàn giao tài sản
4 Biên bản bàn giao căn hộ Biên bản bàn giao căn hộ
5 Tờ khai tiền sử dụng đất Tờ khai tiền sử dụng đất
6 Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư
7 Hợp đồng thi công nội thất Hợp đồng thi công nội thất
8 Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất
9 Hợp đồng mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ Hợp đồng mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ
10 Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà
11 Hợp đồng thuê nhà Hợp đồng thuê nhà
12 Hợp đồng mua bán nhà đất Hợp đồng mua bán nhà đất
13 Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất
14 Hợp đồng thi công xây dựng nhà ở Hợp đồng thi công xây dựng nhà ở
15 Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất
16 Hợp đồng chuyển nhượng phần góp vốn Hợp đồng chuyển nhượng phần góp vốn
17 Hợp đồng đặt cọc Hợp đồng đặt cọc
18 Hợp đồng cho thuê nhà Hợp đồng cho thuê nhà
19 Mẫu di chúc bằng văn bản không có người làm chứng Mẫu di chúc bằng văn bản không có người làm chứng
20 Mẫu di chúc bằng văn bản có người làm chứng Mẫu di chúc bằng văn bản có người làm chứng
21 Mẫu di chúc bằng văn bản có công chứng, chứng thực Mẫu di chúc bằng văn bản có công chứng, chứng thực
22 Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
23 Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
24 Biên bản giao đất trên thực địa Biên bản giao đất trên thực địa
25 Hợp đồng thuê đất Hợp đồng thuê đất
26 Hợp đồng thuê nhà ở Hợp đồng thuê nhà ở
27 Đơn xin giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Đơn xin giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
28 Đơn xin thuê lại đất Đơn xin thuê lại đất
29 Đơn xin giao đất để làm nhà ở (dùng cho hộ gia đình, cá nhân) Đơn xin giao đất để làm nhà ở (dùng cho hộ gia đình, cá nhân)
30 Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất
31 Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
32 Đơn xin thuê đất (Dùng cho tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) Đơn xin thuê đất (Dùng cho tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)
33 Đơn xin thuê đất (dành cho tổ chức trong nước) Đơn xin thuê đất (dành cho tổ chức trong nước)
34 Đơn xin gia hạn sử dụng đất Đơn xin gia hạn sử dụng đất
35 Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất
36 Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
37 Danh sách tài sản gắn liền với đất trên cùng một thửa đất Danh sách tài sản gắn liền với đất trên cùng một thửa đất
38 Danh sách các thửa đất của cùng một người sử dụng, người được giao quản lý Danh sách các thửa đất của cùng một người sử dụng, người được giao quản lý
39 Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất
40 Sổ địa chính (điện tử) - Phần đăng ký thửa đất, Phần đăng ký căn hộ, Văn phòng, Cơ sở dịch vụ - Thương mại trong nhà chung cư, Nhà hỗn hợp Sổ địa chính (điện tử) - Phần đăng ký thửa đất, Phần đăng ký căn hộ, Văn phòng, Cơ sở dịch vụ - Thương mại trong nhà chung cư, Nhà hỗn hợp
41 Thông báo văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài Thông báo văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài
42 Báo cáo tình hình cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài và hoạt động của nhà thầu nước ngoài tại địa phương Báo cáo tình hình cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài và hoạt động của nhà thầu nước ngoài tại địa phương
43 Báo cáo tình hình hoạt động của nhà thầu nước ngoài (Định kỳ và khi hoàn thành công trình) Báo cáo tình hình hoạt động của nhà thầu nước ngoài (Định kỳ và khi hoàn thành công trình)
44 Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng
45 Quyết định về việc điều chỉnh Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn về xây dựng (Bộ Xây dựng) Quyết định về việc điều chỉnh Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn về xây dựng (Bộ Xây dựng)
46 Quyết định về việc cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho cá nhân Thủ trưởng Cơ quan chuyên môn về xây dựng (Bộ Xây dựng) Quyết định về việc cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho cá nhân Thủ trưởng Cơ quan chuyên môn về xây dựng (Bộ Xây dựng)
47 Quyết định về việc cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài Quyết định về việc cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài
48 Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng (Đối với nhà thầu là tổ chức) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng (Đối với nhà thầu là tổ chức)
49 Giấy ủy quyền Giấy ủy quyền
50 Báo cáo các công việc/dự án đã thực hiện trong 3 năm gần nhất Báo cáo các công việc/dự án đã thực hiện trong 3 năm gần nhất
51 Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng (Đối với nhà thầu là tổ chức) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng (Đối với nhà thầu là tổ chức)
52 Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế
53 Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
54 Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm
55 Đơn đề nghị tách thửa, hợp thửa đất Đơn đề nghị tách thửa, hợp thửa đất
56 Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ) Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ)
57 Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung) Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung)
58 Giấy phép xây dựng có thời hạn (Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ) Giấy phép xây dựng có thời hạn (Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ)
59 Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình - nhà ở Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình - nhà ở
60 Giấy phép xây dựng (sử dụng cho nhà ở riêng lẻ) Giấy phép xây dựng (sử dụng cho nhà ở riêng lẻ)
61 Đơn điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng Đơn điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng
62 Đơn đề nghị cấp phép xây dựng Đơn đề nghị cấp phép xây dựng
63 Thông tư số 15/2016/TT-BXD - Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng Thông tư số 15/2016/TT-BXD - Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng
64 Bản đăng kí/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư Bản đăng kí/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư
65 Thủ tục tách thửa, hợp thửa Thủ tục tách thửa, hợp thửa
66 Tờ khai tiền sử dụng đất Tờ khai tiền sử dụng đất
67 Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất
68 Quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất Quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất
69 Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất
70 Văn bản từ chối nhận di sản Văn bản từ chối nhận di sản

Chia sẻ thông tin dự án tại đây
Mẫu văn bản, hợp đồng - CafeLand.Vn. Các mẫu văn bản, đơn từ, các dạng tờ khai, hợp đồng nhà đất và bất động sản.