• Mẫu văn bản

STT Tên văn bản Tập tin tải về
1 Mẫu số 01/PYC yêu cầu cung cấp thông tin dữ liệu đất đai Mẫu số 01/PYC yêu cầu cung cấp thông tin dữ liệu đất đai
2 Mẫu số 09/ĐK: Đơn đăng ký biến động đất đai , tài sản gắn liền với đất Mẫu số 09/ĐK: Đơn đăng ký biến động đất đai , tài sản gắn liền với đất
3 Mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất 2023 Mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất 2023
4 Mẫu số 04/ĐK: Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Mẫu số 04/ĐK: Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
5 Mẫu số: 01/GHAN về việc đề nghị gia hạn nộp thuế năm 2023 Mẫu số: 01/GHAN về việc đề nghị gia hạn nộp thuế năm 2023
6 Biên bản bàn giao nhà cho thuê Biên bản bàn giao nhà cho thuê
7 Mẫu giấy viết tay mua bán nhà đất Mẫu giấy viết tay mua bán nhà đất
8 Mẫu tờ khai thuế 03/BĐS-TNCN Mẫu tờ khai thuế 03/BĐS-TNCN
9 Mẫu giấy gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2022 Mẫu giấy gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2022
10 Mẫu hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất mới nhất Mẫu hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất mới nhất
11 Mẫu Giấy biên nhận tiền đặt cọc Mẫu Giấy biên nhận tiền đặt cọc
12 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất
13 Mẫu hợp đồng ủy quyền bán nhà đất Mẫu hợp đồng ủy quyền bán nhà đất
14 Mẫu số 01/MGTH: Văn bản đề nghị miễn giảm thuế Mẫu số 01/MGTH: Văn bản đề nghị miễn giảm thuế
15 Hợp đồng thi công xây dựng phần thô Hợp đồng thi công xây dựng phần thô
16 Hợp đồng thuê nhà trọ Hợp đồng thuê nhà trọ
17 Mẫu Đề nghị hỗ trợ hộ kinh doanh ảnh hưởng dịch Covid-19 Mẫu Đề nghị hỗ trợ hộ kinh doanh ảnh hưởng dịch Covid-19
18 Hợp đồng đặt cọc mua bán căn hộ chung cư Hợp đồng đặt cọc mua bán căn hộ chung cư
19 Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng
20 Mẫu giấy tờ chứng minh đủ điều kiện vay vốn xây mới, sửa chữa nhà ở từ ngày 01/10/2021 Mẫu giấy tờ chứng minh đủ điều kiện vay vốn xây mới, sửa chữa nhà ở từ ngày 01/10/2021
21 Hợp đồng thuê nhà chung cư Hợp đồng thuê nhà chung cư
22 Hợp đồng thuê mặt bằng Hợp đồng thuê mặt bằng
23 Mẫu hợp đồng đặt cọc thuê nhà Mẫu hợp đồng đặt cọc thuê nhà
24 Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai
25 Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai
26 Biên bản bàn giao tài sản Biên bản bàn giao tài sản
27 Biên bản bàn giao căn hộ Biên bản bàn giao căn hộ
28 Tờ khai tiền sử dụng đất Tờ khai tiền sử dụng đất
29 Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư
30 Hợp đồng thi công nội thất Hợp đồng thi công nội thất
31 Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất
32 Hợp đồng mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ Hợp đồng mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ
33 Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà
34 Hợp đồng thuê nhà Hợp đồng thuê nhà
35 Hợp đồng mua bán nhà đất Hợp đồng mua bán nhà đất
36 Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất
37 Hợp đồng thi công xây dựng nhà ở Hợp đồng thi công xây dựng nhà ở
38 Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất
39 Hợp đồng chuyển nhượng phần góp vốn Hợp đồng chuyển nhượng phần góp vốn
40 Hợp đồng đặt cọc Hợp đồng đặt cọc
41 Hợp đồng cho thuê nhà Hợp đồng cho thuê nhà
42 Mẫu di chúc bằng văn bản không có người làm chứng Mẫu di chúc bằng văn bản không có người làm chứng
43 Mẫu di chúc bằng văn bản có người làm chứng Mẫu di chúc bằng văn bản có người làm chứng
44 Mẫu di chúc bằng văn bản có công chứng, chứng thực Mẫu di chúc bằng văn bản có công chứng, chứng thực
45 Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
46 Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
47 Biên bản giao đất trên thực địa Biên bản giao đất trên thực địa
48 Hợp đồng thuê đất Hợp đồng thuê đất
49 Hợp đồng thuê nhà ở Hợp đồng thuê nhà ở
50 Đơn xin giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Đơn xin giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
51 Đơn xin thuê lại đất Đơn xin thuê lại đất
52 Đơn xin giao đất để làm nhà ở (dùng cho hộ gia đình, cá nhân) Đơn xin giao đất để làm nhà ở (dùng cho hộ gia đình, cá nhân)
53 Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất
54 Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
55 Đơn xin thuê đất (Dùng cho tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) Đơn xin thuê đất (Dùng cho tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)
56 Đơn xin thuê đất (dành cho tổ chức trong nước) Đơn xin thuê đất (dành cho tổ chức trong nước)
57 Đơn xin gia hạn sử dụng đất Đơn xin gia hạn sử dụng đất
58 Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất
59 Đơn đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất theo mẫu số 11/ĐK Đơn đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất theo mẫu số 11/ĐK
60 Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
61 Danh sách tài sản gắn liền với đất trên cùng một thửa đất Danh sách tài sản gắn liền với đất trên cùng một thửa đất
62 Danh sách các thửa đất của cùng một người sử dụng, người được giao quản lý Danh sách các thửa đất của cùng một người sử dụng, người được giao quản lý
63 Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất
64 Sổ địa chính (điện tử) - Phần đăng ký thửa đất, Phần đăng ký căn hộ, Văn phòng, Cơ sở dịch vụ - Thương mại trong nhà chung cư, Nhà hỗn hợp Sổ địa chính (điện tử) - Phần đăng ký thửa đất, Phần đăng ký căn hộ, Văn phòng, Cơ sở dịch vụ - Thương mại trong nhà chung cư, Nhà hỗn hợp
65 Thông báo văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài Thông báo văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài
66 Báo cáo tình hình cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài và hoạt động của nhà thầu nước ngoài tại địa phương Báo cáo tình hình cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài và hoạt động của nhà thầu nước ngoài tại địa phương
67 Báo cáo tình hình hoạt động của nhà thầu nước ngoài (Định kỳ và khi hoàn thành công trình) Báo cáo tình hình hoạt động của nhà thầu nước ngoài (Định kỳ và khi hoàn thành công trình)
68 Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng
69 Quyết định về việc điều chỉnh Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn về xây dựng (Bộ Xây dựng) Quyết định về việc điều chỉnh Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn về xây dựng (Bộ Xây dựng)
70 Quyết định về việc cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho cá nhân Thủ trưởng Cơ quan chuyên môn về xây dựng (Bộ Xây dựng) Quyết định về việc cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho cá nhân Thủ trưởng Cơ quan chuyên môn về xây dựng (Bộ Xây dựng)
Mẫu văn bản, hợp đồng - CafeLand.Vn. Các mẫu văn bản, đơn từ, các dạng tờ khai, hợp đồng nhà đất và bất động sản.