STT Tên văn bản Tập tin tải về
1 Hợp đồng chuyển nhượng phần góp vốn Hợp đồng chuyển nhượng phần góp vốn
2 Hợp đồng đặt cọc Hợp đồng đặt cọc
3 Hợp đồng cho thuê nhà Hợp đồng cho thuê nhà
4 Mẫu di chúc bằng văn bản không có người làm chứng Mẫu di chúc bằng văn bản không có người làm chứng
5 Mẫu di chúc bằng văn bản có người làm chứng Mẫu di chúc bằng văn bản có người làm chứng
6 Mẫu di chúc bằng văn bản có công chứng, chứng thực Mẫu di chúc bằng văn bản có công chứng, chứng thực
7 Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
8 Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
9 Biên bản giao đất trên thực địa Biên bản giao đất trên thực địa
10 Hợp đồng thuê đất Hợp đồng thuê đất
11 Hợp đồng thuê nhà ở Hợp đồng thuê nhà ở
12 Đơn xin giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Đơn xin giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
13 Đơn xin thuê lại đất Đơn xin thuê lại đất
14 Đơn xin giao đất để làm nhà ở (dùng cho hộ gia đình, cá nhân) Đơn xin giao đất để làm nhà ở (dùng cho hộ gia đình, cá nhân)
15 Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất
16 Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
17 Đơn xin thuê đất (Dùng cho tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) Đơn xin thuê đất (Dùng cho tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)
18 Đơn xin thuê đất (dành cho tổ chức trong nước) Đơn xin thuê đất (dành cho tổ chức trong nước)
19 Đơn xin gia hạn sử dụng đất Đơn xin gia hạn sử dụng đất
20 Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất
21 Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
22 Danh sách tài sản gắn liền với đất trên cùng một thửa đất Danh sách tài sản gắn liền với đất trên cùng một thửa đất
23 Danh sách các thửa đất của cùng một người sử dụng, người được giao quản lý Danh sách các thửa đất của cùng một người sử dụng, người được giao quản lý
24 Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất
25 Sổ địa chính (điện tử) - Phần đăng ký thửa đất, Phần đăng ký căn hộ, Văn phòng, Cơ sở dịch vụ - Thương mại trong nhà chung cư, Nhà hỗn hợp Sổ địa chính (điện tử) - Phần đăng ký thửa đất, Phần đăng ký căn hộ, Văn phòng, Cơ sở dịch vụ - Thương mại trong nhà chung cư, Nhà hỗn hợp
26 Thông báo văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài Thông báo văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài
27 Báo cáo tình hình cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài và hoạt động của nhà thầu nước ngoài tại địa phương Báo cáo tình hình cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài và hoạt động của nhà thầu nước ngoài tại địa phương
28 Báo cáo tình hình hoạt động của nhà thầu nước ngoài (Định kỳ và khi hoàn thành công trình) Báo cáo tình hình hoạt động của nhà thầu nước ngoài (Định kỳ và khi hoàn thành công trình)
29 Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng
30 Quyết định về việc điều chỉnh Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn về xây dựng (Bộ Xây dựng) Quyết định về việc điều chỉnh Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn về xây dựng (Bộ Xây dựng)
31 Quyết định về việc cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho cá nhân Thủ trưởng Cơ quan chuyên môn về xây dựng (Bộ Xây dựng) Quyết định về việc cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho cá nhân Thủ trưởng Cơ quan chuyên môn về xây dựng (Bộ Xây dựng)
32 Quyết định về việc cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài Quyết định về việc cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài
33 Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng (Đối với nhà thầu là tổ chức) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng (Đối với nhà thầu là tổ chức)
34 Giấy ủy quyền Giấy ủy quyền
35 Báo cáo các công việc/dự án đã thực hiện trong 3 năm gần nhất Báo cáo các công việc/dự án đã thực hiện trong 3 năm gần nhất
36 Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng (Đối với nhà thầu là tổ chức) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng (Đối với nhà thầu là tổ chức)
37 Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế
38 Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
39 Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm
40 Đơn đề nghị tách thửa, hợp thửa đất Đơn đề nghị tách thửa, hợp thửa đất
41 Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ) Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ)
42 Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung) Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung)
43 Giấy phép xây dựng có thời hạn (Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ) Giấy phép xây dựng có thời hạn (Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ)
44 Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình - nhà ở Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình - nhà ở
45 Giấy phép xây dựng (sử dụng cho nhà ở riêng lẻ) Giấy phép xây dựng (sử dụng cho nhà ở riêng lẻ)
46 Đơn điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng Đơn điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng
47 Đơn đề nghị cấp phép xây dựng Đơn đề nghị cấp phép xây dựng
48 Thông tư số 15/2016/TT-BXD - Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng Thông tư số 15/2016/TT-BXD - Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng
49 Bản đăng kí/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư Bản đăng kí/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư
50 Thủ tục tách thửa, hợp thửa Thủ tục tách thửa, hợp thửa
51 Tờ khai tiền sử dụng đất Tờ khai tiền sử dụng đất
52 Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất
53 Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất
54 Quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất Quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất
55 Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất
56 Văn bản từ chối nhận di sản Văn bản từ chối nhận di sản
57 Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng
58 Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ sản chung của vợ chồng Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ sản chung của vợ chồng
59 Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng
60 Văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc Văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc
61 Văn bản hủy bỏ di chúc Văn bản hủy bỏ di chúc
62 Văn bản đơn phương đình chỉ hợp đồng ủy quyền Văn bản đơn phương đình chỉ hợp đồng ủy quyền
63 Văn bản đề nghị nhận thừa kế Văn bản đề nghị nhận thừa kế
64 Văn bản cam kết về tài sản Văn bản cam kết về tài sản
65 Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng trao đổi tài sản Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng trao đổi tài sản
66 Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thuê tài sản Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thuê tài sản
67 Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mượn tặng cho Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mượn tặng cho
68 Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mượn tài sản Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mượn tài sản
69 Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán
70 Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền

Chia sẻ thông tin dự án tại đây
Mẫu văn bản, hợp đồng - CafeLand.Vn. Các mẫu văn bản, đơn từ, các dạng tờ khai, hợp đồng nhà đất và bất động sản.