• Mẫu văn bản

STT Tên văn bản Tập tin tải về
1 Mẫu giấy viết tay mua bán nhà đất Mẫu giấy viết tay mua bán nhà đất
2 Mẫu tờ khai thuế 03/BĐS-TNCN Mẫu tờ khai thuế 03/BĐS-TNCN
3 Mẫu giấy gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2022 Mẫu giấy gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2022
4 Mẫu hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất mới nhất Mẫu hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất mới nhất
5 Mẫu Giấy biên nhận tiền đặt cọc Mẫu Giấy biên nhận tiền đặt cọc
6 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất
7 Mẫu hợp đồng ủy quyền bán nhà đất Mẫu hợp đồng ủy quyền bán nhà đất
8 Mẫu số 01/MGTH: Văn bản đề nghị miễn giảm thuế Mẫu số 01/MGTH: Văn bản đề nghị miễn giảm thuế
9 Hợp đồng thi công xây dựng phần thô Hợp đồng thi công xây dựng phần thô
10 Hợp đồng thuê nhà trọ Hợp đồng thuê nhà trọ
11 Mẫu Đề nghị hỗ trợ hộ kinh doanh ảnh hưởng dịch Covid-19 Mẫu Đề nghị hỗ trợ hộ kinh doanh ảnh hưởng dịch Covid-19
12 Hợp đồng đặt cọc mua bán căn hộ chung cư Hợp đồng đặt cọc mua bán căn hộ chung cư
13 Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng
14 Mẫu giấy tờ chứng minh đủ điều kiện vay vốn xây mới, sửa chữa nhà ở từ ngày 01/10/2021 Mẫu giấy tờ chứng minh đủ điều kiện vay vốn xây mới, sửa chữa nhà ở từ ngày 01/10/2021
15 Hợp đồng thuê nhà chung cư Hợp đồng thuê nhà chung cư
16 Hợp đồng thuê mặt bằng Hợp đồng thuê mặt bằng
17 Mẫu hợp đồng đặt cọc thuê nhà Mẫu hợp đồng đặt cọc thuê nhà
18 Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai
19 Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai
20 Biên bản bàn giao tài sản Biên bản bàn giao tài sản
21 Biên bản bàn giao căn hộ Biên bản bàn giao căn hộ
22 Tờ khai tiền sử dụng đất Tờ khai tiền sử dụng đất
23 Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư
24 Hợp đồng thi công nội thất Hợp đồng thi công nội thất
25 Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất
26 Hợp đồng mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ Hợp đồng mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ
27 Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà
28 Hợp đồng thuê nhà Hợp đồng thuê nhà
29 Hợp đồng mua bán nhà đất Hợp đồng mua bán nhà đất
30 Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất
31 Hợp đồng thi công xây dựng nhà ở Hợp đồng thi công xây dựng nhà ở
32 Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất
33 Hợp đồng chuyển nhượng phần góp vốn Hợp đồng chuyển nhượng phần góp vốn
34 Hợp đồng đặt cọc Hợp đồng đặt cọc
35 Hợp đồng cho thuê nhà Hợp đồng cho thuê nhà
36 Mẫu di chúc bằng văn bản không có người làm chứng Mẫu di chúc bằng văn bản không có người làm chứng
37 Mẫu di chúc bằng văn bản có người làm chứng Mẫu di chúc bằng văn bản có người làm chứng
38 Mẫu di chúc bằng văn bản có công chứng, chứng thực Mẫu di chúc bằng văn bản có công chứng, chứng thực
39 Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
40 Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
41 Biên bản giao đất trên thực địa Biên bản giao đất trên thực địa
42 Hợp đồng thuê đất Hợp đồng thuê đất
43 Hợp đồng thuê nhà ở Hợp đồng thuê nhà ở
44 Đơn xin giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Đơn xin giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
45 Đơn xin thuê lại đất Đơn xin thuê lại đất
46 Đơn xin giao đất để làm nhà ở (dùng cho hộ gia đình, cá nhân) Đơn xin giao đất để làm nhà ở (dùng cho hộ gia đình, cá nhân)
47 Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất
48 Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
49 Đơn xin thuê đất (Dùng cho tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) Đơn xin thuê đất (Dùng cho tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)
50 Đơn xin thuê đất (dành cho tổ chức trong nước) Đơn xin thuê đất (dành cho tổ chức trong nước)
51 Đơn xin gia hạn sử dụng đất Đơn xin gia hạn sử dụng đất
52 Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất
53 Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
54 Danh sách tài sản gắn liền với đất trên cùng một thửa đất Danh sách tài sản gắn liền với đất trên cùng một thửa đất
55 Danh sách các thửa đất của cùng một người sử dụng, người được giao quản lý Danh sách các thửa đất của cùng một người sử dụng, người được giao quản lý
56 Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất
57 Sổ địa chính (điện tử) - Phần đăng ký thửa đất, Phần đăng ký căn hộ, Văn phòng, Cơ sở dịch vụ - Thương mại trong nhà chung cư, Nhà hỗn hợp Sổ địa chính (điện tử) - Phần đăng ký thửa đất, Phần đăng ký căn hộ, Văn phòng, Cơ sở dịch vụ - Thương mại trong nhà chung cư, Nhà hỗn hợp
58 Thông báo văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài Thông báo văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài
59 Báo cáo tình hình cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài và hoạt động của nhà thầu nước ngoài tại địa phương Báo cáo tình hình cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài và hoạt động của nhà thầu nước ngoài tại địa phương
60 Báo cáo tình hình hoạt động của nhà thầu nước ngoài (Định kỳ và khi hoàn thành công trình) Báo cáo tình hình hoạt động của nhà thầu nước ngoài (Định kỳ và khi hoàn thành công trình)
61 Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng
62 Quyết định về việc điều chỉnh Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn về xây dựng (Bộ Xây dựng) Quyết định về việc điều chỉnh Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn về xây dựng (Bộ Xây dựng)
63 Quyết định về việc cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho cá nhân Thủ trưởng Cơ quan chuyên môn về xây dựng (Bộ Xây dựng) Quyết định về việc cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho cá nhân Thủ trưởng Cơ quan chuyên môn về xây dựng (Bộ Xây dựng)
64 Quyết định về việc cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài Quyết định về việc cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài
65 Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng (Đối với nhà thầu là tổ chức) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng (Đối với nhà thầu là tổ chức)
66 Giấy ủy quyền Giấy ủy quyền
67 Báo cáo các công việc/dự án đã thực hiện trong 3 năm gần nhất Báo cáo các công việc/dự án đã thực hiện trong 3 năm gần nhất
68 Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng (Đối với nhà thầu là tổ chức) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng (Đối với nhà thầu là tổ chức)
69 Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế
70 Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Chia sẻ thông tin dự án tại đây
Tham gia cộng đồng môi giới Việt Nam
Mẫu văn bản, hợp đồng - CafeLand.Vn. Các mẫu văn bản, đơn từ, các dạng tờ khai, hợp đồng nhà đất và bất động sản.