Đà Nẵng hiện đang có sự chuyển dịch của làn sóng đầu tư vào thị trường bất động sản du lịch bởi sự kiện APEC 2017.

">

Bất động sản Đà Nẵng "nóng" từ đầu năm 2017

Đà Nẵng hiện đang có sự chuyển dịch của làn sóng đầu tư vào thị trường bất động sản du lịch bởi sự kiện APEC 2017.

Mã Nhúng

Ý kiến của bạn

CafeLand TV, Thị Trường Bất động sản, Mua ban nha dat, khám phá, giới thiệu doanh nghiệp