Một gia đình với chục nhân khẩu luôn phải sống trong lo âu, sợ hãi vì căn nhà hơn 40 năm tuổi cũ nát, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào nhưng không được phép sửa chữa.

">

TP.HCM: Nhà hơn 40 năm tuổi chờ sập nhưng không được phép sửa chữa

Một gia đình với chục nhân khẩu luôn phải sống trong lo âu, sợ hãi vì căn nhà hơn 40 năm tuổi cũ nát, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào nhưng không được phép sửa chữa.

Mã Nhúng

Ý kiến của bạn

CafeLand TV, Thị Trường Bất động sản, Mua ban nha dat, khám phá, giới thiệu doanh nghiệp