Thời gian vừa qua, dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam trở thành đề tài được Quốc hội thảo luận và truyền thông trong nước đưa ra nhiều ý kiến phản biện. Dự án dự kiến sử dụng 55 tỷ USD, trong đó 3000 tỷ VNĐ giành cho công tác giải phóng mặt bằng.