• Độc quyền nhìn từ “Bộ Đường sắt“

    Độc quyền nhìn từ “Bộ Đường sắt“

    09/01/2014 8:38 AM

    Xin được nói rõ rằng, “Bộ Đường sắt” là do Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La thăng “phong” cho ngành đường sắt tại Hội nghị triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2014 của TCty Đường sắt Việt Nam. Ông Thăng nói: “TCty Đường sắt Việt Nam không nghĩ mình là doanh nghiệp mà như là một "Bộ Đường sắt", tôi nghĩ vậy. Mối quan hệ với các cơ quan chức năng vẫn chưa thông suốt vì vẫn nghĩ mình là cơ quan quản lý nhà nước”.

Thời gian vừa qua, dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam trở thành đề tài được Quốc hội thảo luận và truyền thông trong nước đưa ra nhiều ý kiến phản biện. Dự án dự kiến sử dụng 55 tỷ USD, trong đó 3000 tỷ VNĐ giành cho công tác giải phóng mặt bằng.