Kinh tế hiện đã có những biểu hiện phục hồi đáng mừng. Giới chuyên gia cho rằng thị trường văn phòng cho thuê sẽ lạc quan hơn trong thời gian sắp tới nhưng mức độ phục hồi không phải là đồng đều ở tất cả mọi nơi, với tất cả các văn phòng.