Châu Âu là một trong những thị trường bất động sản lớn nhất thế giới. Chủ đề về bất động sản tại khu vực này được lược dịch và tập hợp từ những nguồn báo, tạp chí lớn trên thế giới.