• Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội

Chính phủ mới ban hành Quyết định số 338/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”. Đây là chính sách rất được mong đợi bởi hiện tại có hàng triệu người dân sống tại các thành phố lớn đang phải sống trong những căn nhà, phòng trọ chật hẹp không đảm bảo diện tích, điều kiện sống tối thiểu.