Xem thêm »
Tham gia cộng đồng môi giới Việt Nam
Sự kiện Evergrande với khoản nợ khổng lồ hơn 300 tỷ USD đang được giới tài chính toàn cầu quan tâm trong thời gian gần đây. Nhiều chuyên gia cho rằng nếu Evergrande phá sản sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế Trung Quốc và cả kinh tế toàn cầu.