Chia sẻ thông tin dự án tại đây
Thủ tướng đồng ý chủ trương thành lập Thành phố Thủ Đức,dựa trên sự sáp nhập của 3 quận phía đông TP.HCM gồm quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức.