Thông tin bao gồm: bản đồ quy hoạch 1/2000 quận 9, bản đồ giao thông quận 9, bản đồ quy hoạch phường trường thạnh quận 9, bản đồ quy hoạch phường phú hữu quận 9, trung tâm hành chính quận 9 bản đồ quy hoạch quận 9 2017, bản đồ quy hoạch phường tân phú qu