Chia sẻ thông tin dự án tại đây
Chiến tranh thương mại bùng bổ, làn sóng dịch chuyển hậu Covid đã khiến cho bất động sản Việt Nam, đặc biệt lĩnh vực kho vận, hậu cần tại Việt Nam được quan tâm nhiều hơn