Ông Đoàn Nguyên Đức

Ông Đoàn Nguyên Đức, tên gọi khác là “Bầu Đức”. Ông sinh ngày: 06/12/1962. Tại xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ông Đức đang giữ vị trí Chủ tịch Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG). Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG)

Năm 1993, ông thành lập xí nghiệp tư doanh Hoàng Anh Pleiku. Đến năm 2006, Công ty chuyển đổi thành Công ty Cổ Phần hoàng Anh Gia Lai. Bắt đầu niêm yết chứng khoán Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vào năm 2008 với mã HAG. 

Các lĩnh vực kinh doanh như: khoáng sản, gỗ, cao su, và bóng đá. Tính đến thời điểm tháng 11 năm 2010, tổng vốn hóa thị trường của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đạt 22.524,09 tỷ đồng.

Năm 2011, ông được Wall Street Journal đánh giá là một trong 30 doanh nhân quyền lực nhất Đông Nam Á.