Ông Trịnh Văn Quyết

Ông Trịnh Văn Quyết (sinh ngày 27 tháng 11 năm 1975) tại Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc và hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

Tuy ông Trịnh Văn Quyết sở hữu gần 2 tỉ USD trên sàn chứng khoán Việt Nam (tháng 3 năm 2017) nhưng không được Forbes ghi nhận tỉ phú USD và vẫn đang theo dõi đánh giá số tài sản này. 

Ngày 7 tháng 4 năm 2020, Trịnh Văn Quyết xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và chấm dứt tư cách Thành viên Hội đồng quản trị FLC FAROS.


Chia sẻ thông tin dự án tại đây
Trịnh Văn Quyết - Chủ Tịch HĐQT Tập đoàn FLC