• Quản trị kinh doanh

Xem theo ngày
những kỹ năng lãnh đạo và quản lý và những kỹ năng quan trọng nhất của nhà quản trị. Phẩm chất của người lãnh đạo hay tự hỏi nhà lãnh đạo là gì, kỹ năng lãnh đạo là gì, kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp cơ sở, tài liệu kỹ năng lãnh đạo, khái niệm lãnh đạo