Bà Đỗ Thị Kim Liên

Bà Đỗ Thị Kim Liên, tên gọi khác: Madam Liên, Shark Liên.

Sinh năm: 1968, tại Mê Linh, Vĩnh Phúc.

Chức vụ: Nhà sáng lập ứng dụng bảo hiểm LIAN, Lãnh sự danh dự của Nam Phi tại Tp. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần nước mặt Sông Đuống, Chủ tịch Quỹ Môi trường Xanh Việt Nam (Green Vietnam Fund), Hiệu trưởng trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp (CBAM). 

Đỗ Thị Kim Liên - Chủ tịch HĐQT CTCP Nước mặt Sông Đuống