Xem theo ngày
Thông tin quy hoạch trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, đây là thông tin quy hoạch tại TP. Hồ Chí Minh có cập nhật nhanh nhất. Gồm có quy hoạch vùng, quy hoạch hạ tầng, bản đồ,…