Xem theo ngày
Tên dự án Triệu đồng
Khu du lịch nghỉ dưỡng La Maison De Cần Giờ 715 - 1,664

Chia sẻ thông tin dự án tại đây
Thông tin quy hoạch trên địa bàn Huyện Cần Giờ, đây là thông tin quy hoạch tại Huyện Cần Giờ có cập nhật nhanh nhất. Gồm có quy hoạch vùng, quy hoạch hạ tầng, bản đồ,…