• Quy Hoạch

Xem theo ngày
Thông tin quy hoạch trên địa bàn Khánh Hòa, đây là thông tin quy hoạch tại Khánh Hòa có cập nhật nhanh nhất. Gồm có quy hoạch vùng, quy hoạch hạ tầng, bản đồ,…