• Hoạt động doanh nghiệp

Xem theo ngày
  • Nhân vật tiêu điểm
Tổng hợp các thông tin về hoạt động mới nhất của các doanh nghiệp bất động sản tại Việt Nam. Các hoạt động về đầu tư dự án, vay vốn ngân hàng, mua bán nhà đất, mua bán dự án và tất cả sự thay đổi về hướng đầu tư từ các doanh nghiệp được cập nhật mới nhất. Ngoài ra, sự biến động của thị trường bất động sản qua từng thời điểm sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các động thái và hoạt động mới từ các doanh nghiệp nhà đất.