• Xuất siêu Việt Nam đạt kỷ lục, vượt mức 9,9 tỷ USD

  Xuất siêu Việt Nam đạt kỷ lục, vượt mức 9,9 tỷ USD

  27/12/2019 1:34 PM

  CafeLand – Theo Bộ Công thương, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2019 của Việt Nam ước đạt 516,96 tỷ USD, tăng 7,6% so với năm 2018. Với kim ngạch xuất nhập khẩu bình quân khoảng 43 tỷ USD/tháng, quy mô xuất nhập khẩu tăng trưởng ở mức cao và lần đầu vượt mốc 500 tỷ USD.

 • Xuất siêu 9,1 tỷ USD trong 11 tháng

  Xuất siêu 9,1 tỷ USD trong 11 tháng

  29/11/2019 11:08 AM

  CafeLand – Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 11 tháng năm 2019 ước đạt 473,73 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 241,42 tỷ USD, nhập khẩu đạt 232,31 tỷ USD. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 9,1 tỷ USD.

 • 10 tháng: Việt Nam xuất siêu hơn 7 tỷ USD

  10 tháng: Việt Nam xuất siêu hơn 7 tỷ USD

  30/10/2019 10:33 AM

  CafeLand – Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu trong 10 tháng qua ước đạt 427,05 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 217,05 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 210 tỷ USD. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 7,05 tỷ USD.

 • Xuất siêu 9 tháng đạt kỷ lục hơn 7 tỷ USD, vượt xa dự báo

  Xuất siêu 9 tháng đạt kỷ lục hơn 7 tỷ USD, vượt xa dự báo

  11/10/2019 9:12 AM

  CafeLand – Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, cán cân thương mại hàng hóa trong 9 tháng đầu năm 2019 đạt mức thặng dư cao nhất từ trước tới nay, với con số xuất siêu lên đến 7,1 tỷ USD, vượt hơn 1 tỷ USD so với ước tính trước đó (ước tính xuất siêu 9 tháng đầu năm gần 5,9 tỷ USD).

 • Xuất siêu 3,4 tỷ USD trong 8 tháng

  Xuất siêu 3,4 tỷ USD trong 8 tháng

  29/08/2019 2:19 PM

  CafeLand – Nhờ đóng góp lớn của mặt hàng điện thoại, linh kiện với kim ngạch xuất khẩu 8 tháng lên tới 33 tỷ USD, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 3,4 tỷ USD.

 • Nửa đầu tháng 8, Việt Nam xuất siêu gần 1,2 tỷ USD

  Nửa đầu tháng 8, Việt Nam xuất siêu gần 1,2 tỷ USD

  21/08/2019 11:08 AM

  CafeLand – Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 8/2019 (từ ngày 1 – 15/8), thặng dư thương mại của hàng hóa Việt Nam khá cao với con số xuất siêu đạt 1,19 tỷ USD.

 • Việt Nam xuất siêu 1,8 tỷ USD trong 7 tháng năm 2019

  Việt Nam xuất siêu 1,8 tỷ USD trong 7 tháng năm 2019

  29/07/2019 2:51 PM

  CafeLand – Theo số liệu mới công bố của Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 7 tháng năm 2019 ước tính đạt 288,47 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 145,13 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 143,34 tỷ USD. Cán cân thương mại hàng hóa 7 tháng ước tính xuất siêu 1,8 tỷ USD.

 • Cán cân thương mại 6 tháng đầu năm thặng dư 1,59 tỷ USD

  Cán cân thương mại 6 tháng đầu năm thặng dư 1,59 tỷ USD

  19/07/2019 1:15 PM

  CafeLand – Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 243,48 tỷ USD, tăng 8,0% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 122,53 tỷ USD, và nhập khẩu đạt 120,94 tỷ USD.

 • Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt kỷ lục hơn 200 tỷ USD trong 5 tháng

  Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt kỷ lục hơn 200 tỷ USD trong 5 tháng

  18/06/2019 11:23 AM

  CafeLand – Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 5 tháng đầu năm , tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 202,68 tỷ USD, tăng 8,8 % so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 101,12 tỷ USD tăng 7,1% và nhập khẩu đạt 101,55 tỷ USD, tăng 10,6%.

 • Nhập siêu 1,85 tỷ USD trong nửa đầu tháng 5

  Nhập siêu 1,85 tỷ USD trong nửa đầu tháng 5

  23/05/2019 4:01 PM

  CafeLand – Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 5, tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 21,24 tỷ USD, tăng nhẹ 0,5%, tương ứng tăng 97 triệu USD so với nửa cuối tháng 4/2019.

 • 2 tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 72 tỷ USD

  2 tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 72 tỷ USD

  18/03/2019 9:26 AM

  CafeLand – Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 2/2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đã đạt 72,29 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kì. Trong đó, trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 36,11 tỷ USD, tăng 4,2% và nhập khẩu đạt 36,18 tỷ USD, tăng 5,8% so với cùng kỳ.

 • Giá trị xuất nhập khẩu đạt hơn 1 tỷ USD trong dịp Tết Nguyên đán

  Giá trị xuất nhập khẩu đạt hơn 1 tỷ USD trong dịp Tết Nguyên đán

  18/02/2019 8:46 AM

  CafeLand - Tổng cục Hải quan cũng ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu sơ bộ đạt hơn 1 tỷ USD trong 09 ngày nghỉ Tết vừa qua, tăng 12% so với dịp nghỉ Tết một năm trước đó. Trong đó, trị giá xuất khẩu là 389 triệu USD, tăng tới 34,6% và trị giá nhập khẩu là 611 triệu USD, tăng nhẹ 1,2%.

 • Xuất khẩu tăng mạnh trong hai tháng đầu năm

  Xuất khẩu tăng mạnh trong hai tháng đầu năm

  27/02/2018 11:28 AM

  CafeLand - Theo số liệu từ Tổng cục Hải Quan, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/02/2018 tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt gần 29,4 tỷ USD, tăng 45,4% so với cùng kỳ năm 2017.

 • 8 tháng, nhập siêu 2,13 tỷ USD

  8 tháng, nhập siêu 2,13 tỷ USD

  30/08/2017 7:46 AM

  CafeLand - Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tính trong 8 tháng năm 2017, Việt Nam nhập siêu 2,13 tỷ USD, bằng 1,6% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu.

 • Việt Nam nhập siêu gần 1,21 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm

  Việt Nam nhập siêu gần 1,21 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm

  23/02/2017 9:39 AM

  CafeLand - Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 02/2017 (từ 01/02 đến 15/02/2017) đạt hơn 14,22 tỷ USD tăng 10,9% so với nửa cuối tháng 1/2017.

Xem theo ngày
Xuat Nhap Khau Hang Hoa - Các bài viết về xuat nhap khau hang hoa - Tin nhanh bất động sản, nhà đất, mua bán nhà đất CafeLand