Theo số liệu mới công bố của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 3/2023 (từ 1-15/3) đạt 27,2 tỷ USD, tăng 17,3% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 02/2023 đưa cán cân thương mại duy trì được mức thặng dư 2,94 tỷ USD.

Tính riêng về xuất khẩu trong kỳ đạt 13,34 tỷ USD, tăng 6,9% với một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng như máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 342 triệu USD; hàng dệt may tăng 149 triệu USD; thủy tinh & các sản phẩm từ thủy tinh tăng 107 triệu USD; phương tiện vận tải & phụ tùng khác tăng 100 triệu USD...

Lũy kế đến 15/3/2023, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 62,94 tỷ USD, giảm 10,8% tương ứng giảm 7,64 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, một số nhóm hàng giảm như: hàng dệt may giảm 1,27 tỷ USD; gỗ & sản phẩm gỗ giảm 963 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 906 triệu USD; điện thoại các loại & linh kiện 577 triệu USD... so với cùng kỳ năm 2022.

Đáng chú ý, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ đạt 9,75 tỷ USD, tăng 5,7% so với nửa cuối tháng 2/2023. Tính từ đầu năm đến 15/3/2023, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 47,08 tỷ USD, giảm 8,7% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 74,8% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu, trong nửa đầu tháng 3/2023 tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam đạt 13,83 tỷ USD, tăng 29,4%. Một số nhóm hnagf có kim ngạch nhập khẩu tăng như Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 620 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác tăng 383 triệu USD; nguyên vật liệu ngành dệt, may, da giày tăng 277 triệu USD...

Tính đến hết 15/3/2023, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 60 tỷ USD, giảm 15,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó một số nhóm hàng giảm mạnh như: điện thoại các loại & linh kiện giảm 2,92 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 1,95 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác giảm 1,44 tỷ USD.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 8,71 tỷ USD, tăng 24,1% so với nửa cuối tháng 2/2023. Tính đến hết ngày 15/3/2023, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 39,6 tỷ USD, giảm 15,8% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 66% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 3/2023 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/3/2023 đạt 122,95 tỷ USD, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong nửa đầu tháng 3, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 492 triệu USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/3/2023, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 2,94 tỷ USD.

Châu An
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.