Xem theo ngày
Tên dự án Triệu đồng
Khu dân cư Phú Mỹ Lộc 1,250 - 1,250

Chia sẻ thông tin dự án tại đây
Thông tin quy hoạch trên địa bàn Hoài Nhơn, đây là thông tin quy hoạch tại Hoài Nhơn có cập nhật nhanh nhất. Gồm có quy hoạch vùng, quy hoạch hạ tầng, bản đồ,…