• Quy Hoạch

Xem theo ngày
Thông tin quy hoạch trên địa bàn Quận Phú Nhuận, đây là thông tin quy hoạch tại Quận Phú Nhuận có cập nhật nhanh nhất. Gồm có quy hoạch vùng, quy hoạch hạ tầng, bản đồ,…