Xem theo ngày
Thông tin quy hoạch trên địa bàn Quận 5, đây là thông tin quy hoạch tại Quận 5 có cập nhật nhanh nhất. Gồm có quy hoạch vùng, quy hoạch hạ tầng, bản đồ,…