Xem theo ngày
Thông tin quy hoạch trên địa bàn Quận 12, đây là thông tin quy hoạch tại Quận 12 có cập nhật nhanh nhất. Gồm có quy hoạch vùng, quy hoạch hạ tầng, bản đồ,…