Xem theo ngày
Thông tin quy hoạch trên địa bàn Phú Quốc, đây là thông tin quy hoạch tại Phú Quốc có cập nhật nhanh nhất. Gồm có quy hoạch vùng, quy hoạch hạ tầng, bản đồ,…