• Quy Hoạch

Xem theo ngày
Thông tin quy hoạch trên địa bàn Đống Đa, đây là thông tin quy hoạch tại Đống Đa có cập nhật nhanh nhất. Gồm có quy hoạch vùng, quy hoạch hạ tầng, bản đồ,…