Xem theo ngày

Chia sẻ thông tin dự án tại đây
Thông tin quy hoạch trên địa bàn Cầu Giấy, đây là thông tin quy hoạch tại Cầu Giấy có cập nhật nhanh nhất. Gồm có quy hoạch vùng, quy hoạch hạ tầng, bản đồ,…