Xem theo ngày
Thông tin quy hoạch trên địa bàn Ba Vì, đây là thông tin quy hoạch tại Ba Vì có cập nhật nhanh nhất. Gồm có quy hoạch vùng, quy hoạch hạ tầng, bản đồ,…