Xem theo ngày
Thông tin quy hoạch trên địa bàn Vị Thanh, đây là thông tin quy hoạch tại Vị Thanh có cập nhật nhanh nhất. Gồm có quy hoạch vùng, quy hoạch hạ tầng, bản đồ,…