• Quy Hoạch

  • Khai tử dự án tai tiếng Canary Thái Nguyên

    Khai tử dự án tai tiếng Canary Thái Nguyên 09/11/2021 8:09 PM

    UBND tỉnh Thái Nguyên vừa quyết định chấm dứt hiệu lực các quyết định của UBND tỉnh đối với dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị số 1 phường Cải Đan, TP. Sông Công (tên thương mại là dự án khu đô thị Canary Thái Nguyên).

Xem theo ngày