Xem theo ngày
Thông tin quy hoạch trên địa bàn Quận Tân Bình, đây là thông tin quy hoạch tại Quận Tân Bình có cập nhật nhanh nhất. Gồm có quy hoạch vùng, quy hoạch hạ tầng, bản đồ,…