Xem theo ngày

Chia sẻ thông tin dự án tại đây
Thông tin quy hoạch trên địa bàn Quận 10, đây là thông tin quy hoạch tại Quận 10 có cập nhật nhanh nhất. Gồm có quy hoạch vùng, quy hoạch hạ tầng, bản đồ,…