Xem theo ngày
Thông tin quy hoạch trên địa bàn Cam Ranh, đây là thông tin quy hoạch tại Cam Ranh có cập nhật nhanh nhất. Gồm có quy hoạch vùng, quy hoạch hạ tầng, bản đồ,…