• Quy Hoạch

  • Bắc Ninh sắp có khu nhà ở Văn Phú 23ha

    Bắc Ninh sắp có khu nhà ở Văn Phú 23ha 18/10/2021 8:56 PM

    CafeLand - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở Văn Phú để đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình.

  • Bắc Ninh sắp có Khu Công nghiệp Gia Bình II 250ha

    Bắc Ninh sắp có Khu Công nghiệp Gia Bình II 250ha 05/11/2018 8:22 AM

    CafeLand - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 1737/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu, tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp Gia Bình II, huyện Gia Bình.

Xem theo ngày
Tham gia cộng đồng môi giới Việt Nam
Thông tin quy hoạch trên địa bàn Gia Bình, đây là thông tin quy hoạch tại Gia Bình có cập nhật nhanh nhất. Gồm có quy hoạch vùng, quy hoạch hạ tầng, bản đồ,…