Thông tin quy hoạch tại An Nhơn đang cập nhật !
Xem thông tin quy hoạch các khu vực khác tại đây


Xem theo ngày
Tên dự án Triệu đồng
Khu dân cư Quy Nhơn New City 1,000 - 1,372
Khu dân cư Tân An Riverside 720 - 2,080
Đất chia lô An Nhơn Green Park 700 - 1,500

Chia sẻ thông tin dự án tại đây
Thông tin quy hoạch trên địa bàn An Nhơn, đây là thông tin quy hoạch tại An Nhơn có cập nhật nhanh nhất. Gồm có quy hoạch vùng, quy hoạch hạ tầng, bản đồ,…