CafeLand – Hợp đồng xây dựng nhà ở là loại hợp đồng sử dụng rất phổ biến trong thi công các công trình có mục đích để ở, nhà ở dân dụng; thể hiện quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình xây dựng nhà ở.

Hợp đồng xây dựng nhà ở, nhà cấp 4

Dưới đây là hướng dẫn cách ghi thông tin mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở, nhà cấp 4 đối với nhà cấp 4, mẫu hợp đồng thi công xây dựng nhà phố đối với nhà phố, được sử dụng trong cùng mẫu hợp đồng thi công xây dựng nhà ở.

Hợp đồng xây dựng nhà ở

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng nhà ở

Mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở

*Hướng dẫn ghi chi tiết từ mục [01] đến mục [25]

- [01] Hợp đồng xây dựng nhà ở số….: Kê khai theo số hiệu hợp đồng được kí kết giữa bên chủ đầu tư và bên thi công.

- [02],[05] Ghi địa điểm và thời gian kí kết hợp đồng giữa bên chủ đầu tư và bên thi công

- [03] Ghi tên công ty thực hiện thi công xây dựng nhà ở theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã cấp.

- [04], [19], [21] Điền số hiệu văn bản, tên công ty và thời gian trên Bảng giá thi công xây dựng nhà ở do bên công ty thi công lập và được chủ đầu tư chấp thuận.

Bên A. Bên chủ đầu tư

Chủ đầu tư (chủ khu đất) sẽ thực hiện phần này gồm những thông tin được kê khai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

[06] đến [08] Ghi rõ họ tên, năm sinh, CMND, nơi cấp, địa chỉ,… người đứng tên chủ quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi kí kết hợp đồng.

Bên B. Bên thi công

Mục này sẽ do bên công ty thi công xây dựng ghi bao gồm những thông tin được kê khai theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

- [09] đến [14] Khai theo địa chỉ được ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bao gồm tên công ty, địa chỉ, điện thoại,… và mã số thuế được cơ quan thuế cấp khi đăng ký nộp thuế.

- [15], [17] Tên công trình nhà ở thi công xây dựng.

Ví dụ: Hợp đồng xây dựng nhà cấp 4 thì ghi tên công trình là NHÀ CẤP 4; Hợp đồng thi công xây dựng nhà phố thì ghi tên công trình là NHÀ PHỐ và ghi tương tự cho các công trình nhà ở khác.

- [16], [18] Kê khai địa chỉ khu đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp cho bên chủ đầu tư.

Giá trị hợp đồng, thời gian khởi công công trình nhà ở

Ở mục này sẽ bao gồm những điều khoản về giá trị hợp đồng, thời gian thi công và hoàn thiện, quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan.

- [20] Giá trị hợp đồng: Ghi tổng thành tiền thi công xây dựng (chưa bao gồm VAT) đã được thoả thuận giữa bên chủ đầu tư và bên thi công căn thứ theo ô [04]

- [22] Ghi ngày bắt đầu khởi công xây dựng công trình nhà ở đã được thoả thuận

- [23] đến [25] Số ngày thi công phần thô, số ngày thi công hoàn thiện và tổng số ngày thi công dự kiến sẽ được ghi vào những mục này.

>> Download mẫu hợp đồng thi công xây dựng nhà ở, nhà cấp 4, nhà phố mới nhất tại đây

  • Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất

    Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất

    CafeLand – Hợp đồng mua bán nhà đất (Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất) là loại hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên mua và bên bán nhằm xác định giá trị pháp lý trong mỗi giao dịch nhà đất.

Thảo Uyên
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: info@cafeland.vn; Đường dây nóng: 0942.825.711.