Ngày 3/4/2024, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo rà soát, tổng hợp báo cáo số lượng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ký nhưng chưa trao cho người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc, triển khai thực hiện các nội dung theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 10230/BTNMT-ĐKDLTTĐĐ ngày 04/12/2023.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng thừa ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường chậm nhất đến ngày 12/4/2024.

Trước đó, ngày 2/4/2024, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) có văn bản gửi đến UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đôn đốc gửi báo cáo Giấy chứng nhận đã ký nhưng chưa trao cho người sử dụng đất.

Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai cho biết, ngày 04/12/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 10230/BTNMT-ĐKDLTTĐĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại văn bản này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp, thống kê đầy đủ số lượng Giấy chứng nhận đã ký nhưng chưa trao cho người sử dụng đất trên phạm vi toàn tỉnh và báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 09/12/2023.

Tuy nhiên, đến nay, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai chưa nhận được báo cáo của 31 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để đảm bảo việc tổng hợp đầy đủ thông tin và có cơ sở tham mưu Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các địa phương về tháo gỡ những tồn tại, hạn chế trong việc Giấy chứng nhận đã ký nhưng chưa trao cho người sử dụng đất, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai đề nghị các địa phương quan tâm đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường chậm nhất đến ngày 12/4/2024.

Lê Phước Bình
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.