• Cả nước còn hơn 24 nghìn dự án FDI còn hiệu lực

  Cả nước còn hơn 24 nghìn dự án FDI còn hiệu lực 26/09/2017 4:32 PM

  CafeLand - Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, lũy kế đến ngày 20/9, cả nước có 24.199 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 310,19 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế ước đạt 167,35 tỷ USD, bằng 54% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.

 • Gần 13 tỷ USD vốn FDI đăng ký vào Việt Nam

  Gần 13 tỷ USD vốn FDI đăng ký vào Việt Nam 27/07/2017 10:18 AM

  CafeLand- Theo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, tính đến 20/7 cả nước có 1.378 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài mới được giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký và 12,92 tỷ USD, tăng 48,7% so với cùng kỳ năm 2016.

 • Hơn 2 tỷ USD vốn FDI vào TP.HCM trong nửa đầu năm 2017

  Hơn 2 tỷ USD vốn FDI vào TP.HCM trong nửa đầu năm 2017 19/06/2017 11:49 AM

  CafeLand - Theo UBND TP.HCM, trong 6 tháng đầu năm 2017, thành phố đã thu hút được 2,15 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2016.

 • Vốn FDI vào TP.HCM tăng cao

  Vốn FDI vào TP.HCM tăng cao 30/05/2017 3:29 PM

  CafeLand – Theo Tổng cục Thống kê TP.HCM, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào thành phố tính từ đầu năm đến ngày 15/5 đạt 1.319,6 triệu USD, tăng 42,4% so với cùng kỳ.

 • Hơn 12 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam trong 5 tháng

  Hơn 12 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam trong 5 tháng 25/05/2017 3:40 PM

  CafeLand - Theo thống kê từ Cục đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) trong 5 tháng đầu năm 2017, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là 12,13 tỷ USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2016.

 • Quyết xử lý 'cục máu đông' nợ xấu

  Quyết xử lý 'cục máu đông' nợ xấu 17/05/2017 1:47 PM

  Dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng vừa mở rộng đường xử lý dứt điểm khoảng 500.000 tỉ đồng nợ xấu tồn đọng, giúp khơi thông dòng vốn trong nền kinh tế.

 • Giải ngân vốn FDI tăng 3,2%

  Giải ngân vốn FDI tăng 3,2% 25/04/2017 5:34 PM

  CafeLand - Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (thuộc Bộ kế hoạch và Đầu tư), tính trong 4 tháng năm 2017 tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là 10,95 tỷ USD, tăng 40,5% so với cùng kỳ năm 2016.

 • Gần 3 tỷ USD vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong quý 1

  Gần 3 tỷ USD vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong quý 1 25/03/2017 11:46 AM

  CafeLand - Theo số liệu từ Cục đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch đầu tư), tính đến ngày 20/03, cả nước có 493 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 2,917 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2016.

 • 3,4 tỷ USD vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong 2 tháng

  3,4 tỷ USD vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong 2 tháng 23/02/2017 3:27 PM

  CafeLand - Theo số liệu từ Cục đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch Đầu tư), vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam đạt 3,4 tỷ USD, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2016.

 • Thách thức về nguồn vốn cho thị trường BĐS 2017

  Thách thức về nguồn vốn cho thị trường BĐS 2017 30/12/2016 2:56 PM

  Bên cạnh việc lãi suất ngân hàng có nhiều biến động, thị trường bất động sản (BĐS) còn phải đối mặt với thách thức lớn về dòng vốn khi thông tư 06 chính thức được triển khai đầu năm sau.

 • 15 tỷ USD vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong năm 2016

  15 tỷ USD vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong năm 2016 28/12/2016 4:17 PM

  CafeLand - Tính đến thời điểm 26/12, cả nước có 2.556 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp phép đầu tư với vốn đăng ký đạt 15 tỷ USD, tăng 27% về số dự án nhưng giảm 2,5% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015, theo Tổng cục Thống kê.

 • Vốn FDI vào Việt Nam tiếp tục sụt giảm

  Vốn FDI vào Việt Nam tiếp tục sụt giảm 24/11/2016 10:13 AM

  CafeLand - Theo số liệu của Cục đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trong 11 tháng năm 2016, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới và tăng thêm là 18,103 tỷ USD, chỉ bằng 89,5% so với cùng kỳ năm 2015.

 • Vốn FDI vào Việt Nam sụt giảm

  Vốn FDI vào Việt Nam sụt giảm 28/10/2016 4:13 PM

  CafeLand - Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 20/10, cả nước có 2.061 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 12,2 tỷ USD, tăng 24,4% về số dự án và giảm 1,3% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

 • Hơn 14 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam trong 8 tháng

  Hơn 14 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam trong 8 tháng 24/08/2016 4:40 PM

  CafeLand - Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20/8 cả nước có 1.619 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký mới là 9,795 tỷ USD, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm 2015.

 • Hơn 900 triệu USD vào bất động sản trong 7 tháng

  Hơn 900 triệu USD vào bất động sản trong 7 tháng 27/07/2016 5:29 PM

  CafeLand - Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới từ đầu năm đến thời điểm 20/7 đạt 8,69 tỷ USD, tăng 31,8% về số dự án và tăng 25,5% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

 • Giải ngân 7,25 tỷ USD vốn FDI trong 6 tháng

  Giải ngân 7,25 tỷ USD vốn FDI trong 6 tháng 27/06/2016 4:17 PM

  CafeLand - Theo Bộ Kế hoạch Đầu tư, tính đến ngày 20/06/2016, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã giải ngân được 7,25 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2015.

 • Hơn 10 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam trong 5 tháng

  Hơn 10 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam trong 5 tháng 26/05/2016 9:40 AM

  CafeLand - Theo Bộ Kế hoạch Đầu tư, trong 5 tháng đầu năm 2016, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cấp mới và tăng thêm là 10,159 tỷ USD, tăng 136,4% so với cùng kỳ năm 2015.

 • 6,8 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam trong 4 tháng

  6,8 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam trong 4 tháng 28/04/2016 9:30 AM

  CafeLand - Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tính đến thời điểm 20/4 đã thu hút 697 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 5 tỷ USD, tăng 55,6% về số dự án và tăng 89,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

 • 240 triệu USD vốn FDI vào bất động sản trong 3 tháng

  240 triệu USD vốn FDI vào bất động sản trong 3 tháng 28/03/2016 2:17 PM

  CafeLand - Theo Tổng cục Thống kê, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đứng đầu về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 3 tháng đầu năm 2016. Đứng thứ 2 là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với vốn đăng ký đạt 239,8 triệu USD.

 • Dòng vốn mới chảy vào bất động sản thương mại toàn cầu đạt kỷ lục

  Dòng vốn mới chảy vào bất động sản thương mại toàn cầu đạt kỷ lục 19/03/2016 11:47 AM

  CafeLand - Dòng vốn đầu tư mới chảy vào lĩnh vực bất động sản thương mại toàn cầu năm 2015 đạt kỷ lục mới là 443 tỷ USD theo báo cáo “Great Wall of Money” của Cushman & Wakefield.

 • Việt Nam thu hút hơn 2,8 tỷ USD vốn FDI trong 2 tháng

  Việt Nam thu hút hơn 2,8 tỷ USD vốn FDI trong 2 tháng 27/02/2016 10:54 AM

  CafeLand - Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 20/2 đã 291 dự án có đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 1,9 tỷ USD, tăng 96,6% về số dự án và tăng 167,5% về số vốn so với cùng kỳ năm 2015.

 • Vốn nội đổ vào... FDI?

  Vốn nội đổ vào... FDI? 04/01/2016 7:51 AM

  Trong khi doanh nghiệp trong nước vẫn khó khăn khi tiếp cận các nguồn vốn thì một số dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lại huy động được vốn trong nước.

 • Hoàng Quân đã rót hơn 90 tỷ đồng vào HQC Nha Trang

  Hoàng Quân đã rót hơn 90 tỷ đồng vào HQC Nha Trang 09/11/2015 3:06 PM

  CafeLand - Công ty CP tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân vừa có báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng.

Xem theo ngày
 • Nhân vật tiêu điểm
Dong Von - Các bài viết về dong von - Tin nhanh bất động sản, nhà đất, mua bán nhà đất CafeLand