Xem theo ngày
Tên dự án Triệu đồng
Cao ốc văn phòng Apec Mandala Wyndham Huế 608 - 1,080

Chia sẻ thông tin dự án tại đây
Thông tin quy hoạch trên địa bàn Hương Thủy, đây là thông tin quy hoạch tại Hương Thủy có cập nhật nhanh nhất. Gồm có quy hoạch vùng, quy hoạch hạ tầng, bản đồ,…