Thông tin quy hoạch tại Dương Kinh đang cập nhật !
Xem thông tin quy hoạch các khu vực khác tại đây


Xem theo ngày
Tên dự án Triệu đồng
Khu dân cư Dương Kinh New City 1,260 - 2,472
Khu dân cư Đa Phúc Central Park 900 - 3,870

Chia sẻ thông tin dự án tại đây
Thông tin quy hoạch trên địa bàn Dương Kinh, đây là thông tin quy hoạch tại Dương Kinh có cập nhật nhanh nhất. Gồm có quy hoạch vùng, quy hoạch hạ tầng, bản đồ,…