Sở Tài nguyên và Mội trường An Giang vừa ban hành Công văn số 1257/STNMT-ĐĐ về việc dừng thực hiện dự án Khu đô thị mới Bình Khánh và Khu đô thị mới Vàm Cống.

Cụ thể, phúc đáp Công văn số 727/SKHĐT-DN ngày 27/3/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị có ý kiến về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T xin dừng thực hiện 02 dự án Khu đô thị mới Bình Khánh và Khu đô thị mới Vàm Cống để tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành và xin được hoàn trả lại tiền ký quỹ thực hiện 02 dự án nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết:

Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T được UBND tỉnh chấp thuận quyết định chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới Bình Khánh có quy mô 132ha tại xã Mỹ Khánh và phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang tại Quyết định số 2591/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và Dự án Khu đô thị mới Vàm Cống có quy mô 128ha tại phường Mỹ Thới và phường Mỹ Thạnh thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang tại Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 28/10/2019.

Dự án có phía Bắc giáp đất dân cư hiện hữu cặp rạch Trà Ôn; Phía Nam giáp đất dân cư hiện hữu cặp rạch Long Xuyên; Phía Đông giáp đường Vành đai trong; Phía Tây giáp đường tránh thành phố Long Xuyên.

Theo báo cáo của Công ty tại Công văn số 70/CV-T&T và Công văn số 71/CV-T&T cùng ngày 14/3/2021 thì Công ty đã nộp tiền ký quỹ cho 02 dự án này với tổng số tiền là 80,7 tỷ đồng (Dự án Khu đô thị mới Bình Khánh ký quỹ 43,32 tỷ đồng và Dự án Khu đô thị mới Vàm Cống ký quỹ 37,37 tỷ đồng).

Tuy nhiên, hiện nay do cơ chế chính sách về đất đai cũng như công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn nên Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T đề nghị: Xin dừng thực hiện 02 dự án Khu đô thị mới Bình Khánh và Khu đô thị mới Vàm Cống để UBND tỉnh kêu gọi, thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành. Được đóng góp ý tưởng trong quá trình điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Long Xuyên và được đề xuất dự án đầu tư mới theo đúng mục tiêu, quy hoạch và quy định pháp luật. Được hoàn trả số tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện 02 dự án mà Công ty đã nộp vào ngân sách Nhà nước.

Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang cho rằng: Hai dự án nêu trên nằm trong danh sách 11 dự án khu đô thị, khu dân cư có quy mô trên 20ha vướng mắc về thủ tục pháp lý đã được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh An Giang thống nhất chủ trương dừng thực hiện, vận động nhà đầu tư lập thủ tục chấm dứt dự án tại Thông báo số 137-TB/BCSĐ ngày 24/5/2023.

Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T dừng thực hiện 02 dự án này.

Về việc hoàn trả số tiền ký quỹ thực hiện dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ quy định pháp luật về đầu tư, quy định pháp luật có liên quan và ý kiến của đơn vị có liên quan báo cáo UBND tỉnh An Giang xem xét, quyết định.

Hai dự án này đã được UBND thành phố Long Xuyên phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường từ năm 2022, phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất thành phố Long Xuyên thời kỳ 2021 – 2030 và nằm trong Kế hoạch sử dụng đất thành phố Long Xuyên năm 2023.

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đấtBản vẽ hiện trạng

N.Đăng
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.