HĐND tỉnh Kon Tum vừa thông qua Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2045.

Trình diễn cồng chiêng bên dòng thác Pa Sỹ

Cụ thể, quy mô lập quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen có diện tích 90.152,56 ha, gồm thị trấn Măng Đen và 5 xã (Măng Bút, ĐăK Tăng, Măng Cành, Hiếu và Phờ Ê), thuộc huyện Kon Plông.

Đây là khu du lịch nằm trong Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Quốc gia, trọng tâm là các hoạt động kinh tế du lịch khai thác các lợi thế độc đáo về điều kiện khí hậu, cảnh quan tự nhiên và nét văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương.

Khu du lịch có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là du lịch cho tỉnh Kon Tum, khu vực Tây Nguyên, trong nước và quốc tế; bảo đảm quốc phòng, an ninh, thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng, ổn định đời sống Nhân dân.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, khu du lịch này đón khoảng 2,5 triệu lượt khách và đến năm 2045 đón khoảng 5 triệu lượt khách.

Cấu trúc phát triển du lịch gồm 02 hành lang phát triển, 03 trung tâm du lịch và 4 đô thị.

Trong đó, 02 hành lang phát triển khu chức năng du lịch - đô thị gồm quốc lộ 24 và tỉnh lộ 676.

03 trung tâm du lịch gồm: Trung tâm du lịch gồm thị trấn Măng Đen và đô thị Măng Cành; Trung tâm du lịch phía Bắc bao gồm đô thị Măng Bút và xã Đăk Tăng; Trung tâm du lịch phía Đông bao gồm đô thị Hiếu và xã Pờ Ê.

4 đô thị gồm thị trấn Măng Đen, Măng Cành, Hiếu và Măng Bút.

Các lĩnh vực, dự án ưu tiên đầu tư gồm: Hoàn thiện công cụ quản lý quy hoạch; phát triển các dự án đô thị, khu du lịch tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và du lịch, quảng bá thông tin du lịch Măng Đen; phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và vệ sinh môi trường đồng bộ;...

Trong giai đoạn đến năm 2030, tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng khung và các dự án đô thị, du lịch đã được phê duyệt trong Quy hoạch tỉnh và Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen.

Giai đoạn 2030 - 2045, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội các khu đô thị, du lịch và khu dân cư nông thôn theo định hướng Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen,…

Lê Phước Bình
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.