Xem theo ngày
Danh sách các Khu công nghiệp tại Quảng Ngãi, đây là các dự án Khu công nghiệp ở Quảng Ngãi đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.