Xem theo ngày
Thông tin quy hoạch trên địa bàn Kon Tum, đây là thông tin quy hoạch tại Kon Tum có cập nhật nhanh nhất. Gồm có quy hoạch vùng, quy hoạch hạ tầng, bản đồ,…