UBND tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư dự án Khu Đô thị du lịch Đại Phước (Phong Phú Riverside) tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch.

Theo đó, về năng lực tài chính, vốn chủ sở hữu tối thiểu nhà đầu tư phải thu xếp là 1.166,654 tỷ đồng.

Trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định trên cơ sở các số liệu tài chính của nhà đầu tư trong báo cáo tài chính của nhà đầu tư năm 2022 đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán và Báo cáo tài chính giữa niên độ theo quy định của pháp luật đã được kiểm toán.

Trường hợp nhà đầu tư là tổ chức mới thành lập trong năm, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán trong khoảng thời gian kể từ thời điểm thành lập đến trước thời điểm đóng thầu hoặc Báo cáo tài chính giữa niên độ tại thời điểm gần nhất trước thời điểm đóng thầu.

>> Các dự án bất động sản tại Nhơn Trạch

Dự án Khu Đô thị du lịch Đại Phước (Phong Phú Riverside) có tổng diện tích 75,47ha với tổng vốn đầu tư 7.777,6 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 710 tỷ.

Hiện trạng khu đất: đất ở nông thôn, đất nông nghiệp, đất giao thông và đất sông suối. Trong dó: đất của hộ gia đình, cá nhân là 709.496,6 m2, đất chuyên dùng (nghĩa trang) là 322m2, đất đường giao thông, sông ngòi là 44.922,4 m2; với số hộ bị thu hồi đất, tài sản giải tỏa khoảng: dự kiến khoảng 245 hộ (trong dó có khoảng 61 căn nhà phải giải tỏa di dời).

Tiến độ thực hiện dự án dự kiến khoảng 6 năm, kể từ khi nhà đầu tư được lựa chọn, công nhận và giao thực hiện dự nhà đầu tư, cụ thể:

Sau 02 năm: Hoàn thành các thủ tục về xây dựng (giấy phép quy hoạch, quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500), môi trường,...

Sau 04 năm: Hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây dựng (cấp phép xây dựng) và triển khai đầu tư thi công, xây dựng đối với dự án;

Đen hết năm thứ 6: Hoàn thành việc đầu tư xây dựng và đưa dự án vào kinh doanh theo quy định.

>> Điều chỉnh quy hoạch Nhơn Trạch

Cơ cấu sử dụng đất dự án Khu Đô thị du lịch Đại Phước được định hướng như sau:

Theo quy hoạch Đồng Nai thời kỳ 2021- 2030, đô thị Nhơn Trạch bao gồm toàn huyện Nhơn Trạch. Đến năm 2025, Nhơn Trạch phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại 3, thành lập thị xã; sắp xếp lại một số đơn vị hành chính cấp phường/xã. Đến năm 2030, phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại 2, tiến tới thành lập thành phố. Sau năm 2030, phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh.

Huyện Nhơn Trạch hướng tới sẽ là thành phố đô thị loại II trong tương lai nên sẽ hình thành 8 phân khu với 4 khu vực phát triển đô thị, 3 khu chuyên về công nghiệp, cảng, dịch vụ hậu cần cảng và 1 khu bảo tồn sinh thái rừng ngập mặn sẽ khai thác thế mạnh du lịch sinh thái rừng. Dự kiến đến năm 2030, đô thị Nhơn Trạch có diện tích gần 16.600 ha.

N.Đăng
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.